Publicaties

Waarderingsonderzoek aanvragers 2021-2022

Het waarderingsonderzoek 2021-2022 is uitgevoerd door BMC in opdracht van het Letterenfonds. De aanvragers zijn bevraagd op het algemeen beeld van het fonds, de informatievoorziening en dienstverlening en op het aanvraagproces. Met dit onderzoek wil het fonds zicht krijgen op het eigen functioneren en op kansen voor verbetering. Het waarderingsonderzoek is uitgevoerd in maart 2023, als onderdeel van het visitatietraject.

Samenvatting Stakeholdersonderzoek 2023

Als onderdeel van het visitatietraject sprak onafhankelijk journalist Maarten Dessing in februari en maart 2023 met zestien vertegenwoordigers van belangenorganisaties, samenwerkingspartners en instellingen die subsidie van het fonds hebben gekregen. Doel was het onderzoeken wat voor beeld de belangrijkste stakeholders in het letterenveld hebben van het Nederlands Letterenfonds.

Dit document bevat een lijst van de geïnterviewde stakeholders en een overkoepelend beeld dat uit de verschillende gesprekken oprijst.

Teun Grondman

NIEUWS - 16.02.2024

Beleidsplan 2025-2028

Met het beleidsplan 2025-2028 zet het Nederlands Letterenfonds de contouren uit voor de komende jaren. Toegankelijkheid vormt daarbij op verschillende niveaus het sleutelwoord.

Cover visitatiecommissie rapport

NIEUWS - 11.01.2024

Visitatiecommissie positief over rijkscultuurfondsen

Een onafhankelijke visitatiecommissie heeft in opdracht van het ministerie van OCW de zes Rijkscultuurfondsen geëvalueerd. Ook het beleid en de dagelijkse praktijk van het Nederlands Letterenfonds werden onder de loep genomen. Vandaag werden de conclusies van de commissie gepresenteerd aan het ministerie. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief en bevat waardevolle aanbevelingen.

NIEUWS - 14.06.2024

Edward van de Vendel ontvangt Theo Thijssen-prijs 2024

De Theo Thijssen-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur wordt dit jaar uitgereikt aan Edward van de Vendel. De jury onder leiding van Andrea Kluitmann roemt zijn ‘nieuwe woorden, originele beelden en fonkelende dialogen.’ Van de Vendel ontvangt de prijs voor zijn gehele oeuvre bestaande uit meer dan honderd prentenboeken, poëziebundels, vertalingen en jeugdromans. Voor de totstandkoming hiervan werd van de Vendel regelmatig ondersteund door het Nederlands Letterenfonds.

NIEUWS - 03.06.2024

In Memoriam: Willem van Toorn

Schrijver, dichter en vertaler Willem van Toorn (1935) is afgelopen vrijdag overleden in Frankrijk. Van Toorn publiceerde meer dan veertig romans, verhalenbundels, kinderboeken, dichtbundels en essays. Ook vertaalde hij het werk van onder andere Stefan Zweig, Klaus Mann en Franz Kafka. Vanaf de jaren zeventig werd van Toorn regelmatig in zijn werkpraktijk ondersteund door het Nederlands Letterenfonds.