Publicaties

Waarderingsonderzoek aanvragers 2021-2022

Het waarderingsonderzoek 2021-2022 is uitgevoerd door BMC in opdracht van het Letterenfonds. De aanvragers zijn bevraagd op het algemeen beeld van het fonds, de informatievoorziening en dienstverlening en op het aanvraagproces. Met dit onderzoek wil het fonds zicht krijgen op het eigen functioneren en op kansen voor verbetering. Het waarderingsonderzoek is uitgevoerd in maart 2023, als onderdeel van het visitatietraject.

Samenvatting Stakeholdersonderzoek 2023

Als onderdeel van het visitatietraject sprak onafhankelijk journalist Maarten Dessing in februari en maart 2023 met zestien vertegenwoordigers van belangenorganisaties, samenwerkingspartners en instellingen die subsidie van het fonds hebben gekregen. Doel was het onderzoeken wat voor beeld de belangrijkste stakeholders in het letterenveld hebben van het Nederlands Letterenfonds.

Dit document bevat een lijst van de geïnterviewde stakeholders en een overkoepelend beeld dat uit de verschillende gesprekken oprijst.

Teun Grondman

NIEUWS - 16.02.2024

Beleidsplan 2025-2028

Met het beleidsplan 2025-2028 zet het Nederlands Letterenfonds de contouren uit voor de komende jaren. Toegankelijkheid vormt daarbij op verschillende niveaus het sleutelwoord.

Cover visitatiecommissie rapport

NIEUWS - 11.01.2024

Visitatiecommissie positief over rijkscultuurfondsen

Een onafhankelijke visitatiecommissie heeft in opdracht van het ministerie van OCW de zes Rijkscultuurfondsen geëvalueerd. Ook het beleid en de dagelijkse praktijk van het Nederlands Letterenfonds werden onder de loep genomen. Vandaag werden de conclusies van de commissie gepresenteerd aan het ministerie. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief en bevat waardevolle aanbevelingen.

NIEUWS - 21.06.2024

Dirk Vis geselecteerd als writer in residence NIAS

Schrijver en dichter Dirk Vis verblijft komend academisch jaar namens het Letterenfonds als writer in residence aan The Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), gevestigd in het centrum van Amsterdam. Hier zal hij werken aan een project waarin historische, biologische en antropologische bronnen worden gecombineerd met inzichten uit inheemse wereldbeelden en artistiek onderzoek.

NIEUWS - 20.06.2024

Zilveren Griffels en Penselen 2024 uitgereikt

Gisteren vond in Theater de Krakeling in Amsterdam de feestelijke uitreiking plaats van de Zilveren Griffels en Penselen, de juryprijzen voor de beste kinderboeken van het jaar. Er werden dit jaar achttien boeken bekroond, waarvan er vier tot stand kwamen met steun van het Nederlands Letterenfonds. Tijdens de Kinderboekenweek in oktober wordt bekendgemaakt welke twee Griffels worden omgezet in goud.