Visitatiecommissie positief over rijkscultuurfondsen

11 januari 2024

Een onafhankelijke visitatiecommissie heeft in opdracht van het ministerie van OCW de zes Rijkscultuurfondsen geëvalueerd. Ook het beleid en de dagelijkse praktijk van het Nederlands Letterenfonds werden onder de loep genomen. Vandaag werden de conclusies van de commissie gepresenteerd aan het ministerie. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief en bevat waardevolle aanbevelingen.

Cover visitatiecommissie rapport

Algemene bevindingen

De visitatiecommissie oordeelt in haar rapport overwegend positief over de zes rijkscultuurfondsen, te weten het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Er is lof voor de betrokkenheid van de medewerkers en de wendbaarheid van de fondsen gedurende de turbulente coronajaren: “[D]e inzet waarmee de fondsen in en na de coronajaren het kunstenveld, de aanvragers en de samenleving van dienst zijn geweest is formidabel te noemen. Een onmisbare schakel, die zijn kracht voor een groot deel ontleent aan deskundigheid en betrokkenheid bij de verschillende kunstdisciplines en die een positieve rol heeft gespeeld in de sector.”

Ook benoemt de commissie de waarde van de verschillen tussen de rijkscultuurfondsen: “Het nut van de huidige strategische en operationele samenwerking bestaat bij de gratie van de onderlinge verschillen: het fijnmazige netwerk in de haarvaten van vele sectoren, de specialistische kennis, sterke internationale posities en duidelijke checks and balances per sector. De cultuurfondsen vormen een eenheid door diversiteit.”

Bevindingen Letterenfonds

Het oordeel over het Letterenfonds is ook positief. “Voor de sector speelt het Nederlands Letterenfonds een rol van grote betekenis,” aldus de commissie. “Stakeholders zijn met name positief over de manier waarop het fonds bijdraagt aan kwalitatief hoogwaardig aanbod (89%), een rijk aanbod (85%), de verrijking van Nederlandse literatuur in vertaling (79%) en internationale promotie van Nederlandse literatuur (80%).”

De visitatiecommissie constateert dat medewerkers bij het fonds worden gezien als benaderbaar, deskundig en behulpzaam, maar adviseert om de hoge werkdruk van de medewerkers in de gaten te houden. Ook adviseert de commissie om in de beleidsperiode 2025-2028 scherpe keuzes te maken zodat het fonds de ruimte heeft om een breed literair domein te blijven bedienen.

Het evaluatieproces

Voorafgaand aan de visitatie ontving de commissie verschillende onderzoeken van het Letterenfonds, zoals een zelfevaluatie over de periode 2018-2022, de resultaten van een waarderingsonderzoek onder aanvragers en een serie interviews met relevante literaire organisaties, partners en instellingen over het functioneren van het Letterenfonds. Vanwege de coronapandemie werd dit keer de afgelopen vijf jaar onderzocht, in plaats van de gebruikelijke vier. In september 2023 kwam de visitatiecommissie langs bij het fonds en sprak onder andere met de directie, een aantal medewerkers en een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Raad van advies.

De visitatiecommissie bestond uit Andreé van Es (voorzitter), Saniye Çelik, Ann Overbergh, Ryclef Rienstra, Janwillem Schrofer, Geert van der Veen en Maike Olij (secretaris).

NIEUWS - 11.04.2024

Tjibbe Veldkamp wint Woutertje Pieterse Prijs 2024

De Woutertje Pieterse Prijs voor het mooiste kinderboek gaat naar schrijver Tjibbe Veldkamp en illustrator Mark Janssen. Zij ontvangen de prijs voor 'De jongen die van de wereld hield', een magisch-realistisch jeugdboek dat volgens de jury alles in zich heeft om een klassieker te worden. Tjibbe Veldkamp werd voor het schrijven van dit boek ondersteund door het Nederlands Letterenfonds.

NIEUWS - 05.04.2024

Uitreiking Else Otten Übersetzerpreis 2023

Op de Leipziger Buchmesse ontvingen vertalers Christina Siever en Simone Schroth de Else Otten Übersetzerpreis 2023. De prijs voor de beste Duitse vertaling van een Nederlandstalig literair werk wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt door het Nederlands Letterenfonds.

NIEUWS - 04.04.2024

Nederland en Vlaanderen gastland op Gothenburg Book Fair 2027

Nederland en Vlaanderen zullen in 2027 gezamenlijk gastland zijn op de Gothenburg Book Fair, de grootste boekenbeurs van Scandinavië. Het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen organiseren het gastlandschap, dat nieuwe Nederlandstalige stemmen zal introduceren in Zweden en in het verlengde daarvan heel Scandinavië.

NIEUWS - 21.03.2024

Toneelschrijfprijs 2024

De Toneelschrijfprijs brengt de Nederlandstalige toneelschrijfkunst onder de aandacht. Inzendingen voor de Toneelschrijfprijs 2024 kunnen vanaf maandag 3 juni 2024 tot uiterlijk 31 augustus 2024 worden ingestuurd. Hierover volgt later een open oproep. De prijs wordt deze editie uitgereikt in Amsterdam tijdens het Shakespeare is Dead Festival in april 2025.