Visitatiecommissie positief over rijkscultuurfondsen

11 januari 2024

Een onafhankelijke visitatiecommissie heeft in opdracht van het ministerie van OCW de zes Rijkscultuurfondsen geëvalueerd. Ook het beleid en de dagelijkse praktijk van het Nederlands Letterenfonds werden onder de loep genomen. Vandaag werden de conclusies van de commissie gepresenteerd aan het ministerie. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief en bevat waardevolle aanbevelingen.

Cover visitatiecommissie rapport

Algemene bevindingen

De visitatiecommissie oordeelt in haar rapport overwegend positief over de zes rijkscultuurfondsen, te weten het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Er is lof voor de betrokkenheid van de medewerkers en de wendbaarheid van de fondsen gedurende de turbulente coronajaren: “[D]e inzet waarmee de fondsen in en na de coronajaren het kunstenveld, de aanvragers en de samenleving van dienst zijn geweest is formidabel te noemen. Een onmisbare schakel, die zijn kracht voor een groot deel ontleent aan deskundigheid en betrokkenheid bij de verschillende kunstdisciplines en die een positieve rol heeft gespeeld in de sector.”

Ook benoemt de commissie de waarde van de verschillen tussen de rijkscultuurfondsen: “Het nut van de huidige strategische en operationele samenwerking bestaat bij de gratie van de onderlinge verschillen: het fijnmazige netwerk in de haarvaten van vele sectoren, de specialistische kennis, sterke internationale posities en duidelijke checks and balances per sector. De cultuurfondsen vormen een eenheid door diversiteit.”

Bevindingen Letterenfonds

Het oordeel over het Letterenfonds is ook positief. “Voor de sector speelt het Nederlands Letterenfonds een rol van grote betekenis,” aldus de commissie. “Stakeholders zijn met name positief over de manier waarop het fonds bijdraagt aan kwalitatief hoogwaardig aanbod (89%), een rijk aanbod (85%), de verrijking van Nederlandse literatuur in vertaling (79%) en internationale promotie van Nederlandse literatuur (80%).”

De visitatiecommissie constateert dat medewerkers bij het fonds worden gezien als benaderbaar, deskundig en behulpzaam, maar adviseert om de hoge werkdruk van de medewerkers in de gaten te houden. Ook adviseert de commissie om in de beleidsperiode 2025-2028 scherpe keuzes te maken zodat het fonds de ruimte heeft om een breed literair domein te blijven bedienen.

Het evaluatieproces

Voorafgaand aan de visitatie ontving de commissie verschillende onderzoeken van het Letterenfonds, zoals een zelfevaluatie over de periode 2018-2022, de resultaten van een waarderingsonderzoek onder aanvragers en een serie interviews met relevante literaire organisaties, partners en instellingen over het functioneren van het Letterenfonds. Vanwege de coronapandemie werd dit keer de afgelopen vijf jaar onderzocht, in plaats van de gebruikelijke vier. In september 2023 kwam de visitatiecommissie langs bij het fonds en sprak onder andere met de directie, een aantal medewerkers en een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Raad van advies.

De visitatiecommissie bestond uit Andreé van Es (voorzitter), Saniye Çelik, Ann Overbergh, Ryclef Rienstra, Janwillem Schrofer, Geert van der Veen en Maike Olij (secretaris).

NIEUWS - 20.06.2024

Zilveren Griffels en Penselen 2024 uitgereikt

Gisteren vond in Theater de Krakeling in Amsterdam de feestelijke uitreiking plaats van de Zilveren Griffels en Penselen, de juryprijzen voor de beste kinderboeken van het jaar. Er werden dit jaar achttien boeken bekroond, waarvan er vier tot stand kwamen met steun van het Nederlands Letterenfonds. Tijdens de Kinderboekenweek in oktober wordt bekendgemaakt welke twee Griffels worden omgezet in goud.

NIEUWS - 18.06.2024

Nominaties Filter Vertaalprijzen 2024 bekend

De nominaties voor de Filter Vertaalprijzen, de bekroningen voor de meest bijzondere vertalingen van het jaar, zijn bekendgemaakt. Van de tien genomineerde vertalingen kwamen er drie titels tot stand met een projectsubsidie van het Nederlands Letterenfonds. De prijzen worden dit jaar uitgereikt op dinsdag 1 oktober, tijdens het International Literature Festival Utrecht.

NIEUWS - 14.06.2024

Edward van de Vendel ontvangt Theo Thijssen-prijs 2024

De Theo Thijssen-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur wordt dit jaar uitgereikt aan Edward van de Vendel. De jury onder leiding van Andrea Kluitmann roemt zijn ‘nieuwe woorden, originele beelden en fonkelende dialogen.’ Van de Vendel ontvangt de prijs voor zijn gehele oeuvre bestaande uit meer dan honderd prentenboeken, poëziebundels, vertalingen en jeugdromans. Voor de totstandkoming hiervan werd van de Vendel regelmatig ondersteund door het Nederlands Letterenfonds.

NIEUWS - 03.06.2024

In Memoriam: Willem van Toorn

Schrijver, dichter en vertaler Willem van Toorn (1935) is afgelopen vrijdag overleden in Frankrijk. Van Toorn publiceerde meer dan veertig romans, verhalenbundels, kinderboeken, dichtbundels en essays. Ook vertaalde hij het werk van onder andere Stefan Zweig, Klaus Mann en Franz Kafka. Vanaf de jaren zeventig werd van Toorn regelmatig in zijn werkpraktijk ondersteund door het Nederlands Letterenfonds.