Beleidsplan 2025-2028

16 februari 2024

Met het beleidsplan 2025-2028 zet het Nederlands Letterenfonds de contouren uit voor de komende jaren. Toegankelijkheid vormt daarbij op verschillende niveaus het sleutelwoord.

Dit uit zich onder meer in:

  • een breder palet aan kunstvormen en typen makers: ook ondersteuningsmogelijkheden voor makers van beeldverhalen en debutanten;

  • ruimte voor initiatieven in het veld in plaats van zelf organiseren;

  • inzet op een vitaal leesklimaat en bevordering leescultuur;

  • focus op landelijke spreiding van wat we subsidiëren;

  • specifiek beleid voor het Papiaments en Nederlandse Gebarentaal.

We zetten in op brede regelingen voor makers waarbij specifieke genres nog steeds worden ondersteund, maar ook ruimte ontstaat voor nieuwe literaire (tussen)vormen. Met extra middelen van OCW ontwikkelen we een leesbevorderingsbeleid met aandacht voor jongeren, innovatie en digitale middelen. We treden daarbij in een breed overleg met andere leesbevorderingsinstellingen. Binnen de meerjarenregeling verstrekken we vierjarige subsidies aan literaire en literair-educatieve organisaties. Dit stelt organisaties in staat om zich verder te professionaliseren, met speciale aandacht voor fair practice, duurzaamheid, diversiteit en inclusie. Regionale spreiding krijgt hierbij prioriteit. Ter versterking van de positie van professionele makers zetten we in op zichtbaarheid, fair pay en eigen ontwikkeling. De vertaler op het omslag wordt één van de subsidievoorwaarden.

Ook voor ons buitenlandbeleid zijn zichtbaarheid en focus sleutelwoorden: we promoten de Nederlandse literatuur op buitenlandse markten, zijn aanwezig op de grootste internationale boekenbeurzen en richten de focus op de strategisch belangrijke landen Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Met gerichte campagnes concentreren we ons daarnaast de komende jaren met name op de Italiaanse en de Scandinavische markt.

NIEUWS - 11.04.2024

Tjibbe Veldkamp wint Woutertje Pieterse Prijs 2024

De Woutertje Pieterse Prijs voor het mooiste kinderboek gaat naar schrijver Tjibbe Veldkamp en illustrator Mark Janssen. Zij ontvangen de prijs voor 'De jongen die van de wereld hield', een magisch-realistisch jeugdboek dat volgens de jury alles in zich heeft om een klassieker te worden. Tjibbe Veldkamp werd voor het schrijven van dit boek ondersteund door het Nederlands Letterenfonds.

NIEUWS - 05.04.2024

Uitreiking Else Otten Übersetzerpreis 2023

Op de Leipziger Buchmesse ontvingen vertalers Christina Siever en Simone Schroth de Else Otten Übersetzerpreis 2023. De prijs voor de beste Duitse vertaling van een Nederlandstalig literair werk wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt door het Nederlands Letterenfonds.

NIEUWS - 04.04.2024

Nederland en Vlaanderen gastland op Gothenburg Book Fair 2027

Nederland en Vlaanderen zullen in 2027 gezamenlijk gastland zijn op de Gothenburg Book Fair, de grootste boekenbeurs van Scandinavië. Het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen organiseren het gastlandschap, dat nieuwe Nederlandstalige stemmen zal introduceren in Zweden en in het verlengde daarvan heel Scandinavië.

NIEUWS - 21.03.2024

Toneelschrijfprijs 2024

De Toneelschrijfprijs brengt de Nederlandstalige toneelschrijfkunst onder de aandacht. Inzendingen voor de Toneelschrijfprijs 2024 kunnen vanaf maandag 3 juni 2024 tot uiterlijk 31 augustus 2024 worden ingestuurd. Hierover volgt later een open oproep. De prijs wordt deze editie uitgereikt in Amsterdam tijdens het Shakespeare is Dead Festival in april 2025.