nieuws

Jaarverslag 2022

1 mei 2023

Het is zaak de kunsten te vieren en ze de aandacht te geven die ze verdienen. Ze […] wijzen de weg vooruit, bevragen alle thema’s, en zijn relevanter en noodzakelijker dan ooit. Ze spreken tot de lezer en kijker van nu, zorgen voor beweging en verandering, zijn luis in de pels en brenger van schoonheid, troost en ontspanning ineen. De emotionele en maatschappelijke waarde van een goed boek, voorstelling of kunstwerk valt nauwelijks te overschatten. Ten aanzien van de literatuur en de kunsten is er geen reden tot bescheidenheid”, aldus Letterenfonds-directeur Tiziano Perez in het voorwoord van het jaarverslag over 2022.

Het Letterenfonds is erkentelijk en trots dat het ook in 2022 een bijdrage heeft kunnen leveren aan de literatuur en de kunsten: niet alleen via de beurzen voor schrijvers en vertalers van literatuur in vele genres – binnen en buiten het boek, de ondersteuning van literaire tijdschriften en organisaties en van Nederlandse literatuur in buitenlandse vertaling, of de bijdrage aan leesbevordering en literatuur educatie voor jongeren – bijvoorbeeld via de steun aan organisaties als Passionate Bulkboek, Stichting Kunst en Samenleving en het Poeziepaleis en via de Leescoalitie, maar ook via de tijdelijke corona steunmaatregelen, via het Steunfonds Oekraïense makers en de regelingen in het kader van de Arbeidsmarktagenda: Stage Cultuur Inclusief en de HR-vouchers.

In de online versie van het Jaarverslag 2022 is een overzicht te vinden van alle activiteiten van het Nederlands Letterenfonds in binnen- en buitenland. In deze digitale versie van het jaarverslag vindt u naast alle reguliere subsidiebesluiten ook de toekenningen van tijdelijke coronasteun aan met name individuele makers. Daarnaast zijn de besluiten opgenomen in het kader van verschillende steunpakketten voor de cultuursector, die het Letterenfonds namens de zes rijkscultuurfondsen uitvoert. Vanuit de pdf kan worden geklikt op links naar blogs, video’s, publicaties en andere achtergrondinformatie.

Download en lees de pdf van het jaarverslag 2022 rechtstreeks of ga naar de pagina Publicaties.