Schrijverslevens, biografieregeling 2023

04 december 2023

Toekenningen

Er werden dit jaar in het kader van de Schrijversleven, biografieregeling zeven aanvragen ingediend voor biografieprojecten. De aanvragen werden na indiening beoordeeld op de formele eisen die de regeling en het algemeen reglement van het Letterenfonds stellen. De zeven aanvragen konden in behandeling worden genomen en werden voorgelegd aan de adviescommissie biografie. De door het bestuur toegekende beurzen variëren van € 30.000 tot € 50.000 voor een totaalbedrag van € 200.000.

De volgende projecten ontvangen een subsidie:

  • Angela Dekker voor het schrijven van een biografie van Dubravka Ugrešić (Nijgh en Van Ditmar, 2028)

  • Rob Groenewegen voor een biografie van Arthur van Schendel (In de Knipscheer, 2026)

  • Koen Hilberdink voor een biografie van Rutger Kopland (Van Oorschot, 2028)

  • Lodewijk Verduin voor een biografie van Nanne Tepper (Uitgeverij Pluim, 2027)

  • Mineke de Vries voor een biografie van Frank Martinus Arion (De Bezige Bij, 2025)

Schrijversleven, biografieregeling

Schrijversbiografieën bieden zicht op het kunstenaarschap van schrijvers, dragen bij aan de literatuurgeschiedenis en vergroten de zichtbaarheid van de literatuur in het algemeen. Het schrijven van een biografie vereist een grote tijdsinvestering van biografen. De biografieregeling van het Nederlands Letterenfonds beoogt de totstandkoming van goed geschreven literair-historische biografieën te stimuleren.

De deadline voor de eerstvolgende aanvraagronde voor de regeling schrijverslevens, biografieregeling is op inleverdatum 1 september 2024.

Renate Stalman