Schrijverslevens, biografieregeling

Het Nederlands Letterenfonds wil de verschijning van goed geschreven biografieën over schrijvers en letterkundigen bevorderen. Met deze regeling kun je als schrijver subsidie aanvragen voor het schrijven van een biografie die bij een reguliere, literaire uitgeverij verschijnt.

Voor wie
Schrijvers en biografen
Voor wat
Voor het schrijven van een biografie
Deadline
1 september 2024
Hoeveel
Maximaal € 50.000
Subsidieplafond
€ 200.000

Waarvoor?

Voor het schrijven van een biografie over een persoon die van groot belang is (geweest) voor de Nederlandse letterkunde. Je kunt ook een biografieaanvraag indienen voor enkele nauw verbonden personen, zoals een schrijversechtpaar, of een groep kunstenaars waarbij een groot deel van de kunstenaars een relatie heeft met literatuur en het literaire veld.

Wie komt in aanmerking?

Wanneer je een schrijver of biograaf bent die bij het indienen van de aanvraag minstens één (tijdschrift)publicatie hebt geschreven in het Nederlands of Fries over een letterkundig of cultuurhistorisch onderwerp.

Hoeveel?

Een biografiebeurs bedraagt maximaal € 50.000. Er kan voor elk ander bedrag onder dit maximum worden aangevraagd. De noodzaak van financiering en de hoogte van het bedrag moet worden gemotiveerd in de aanvraag.

Voorwaarden voor aanmelding

  • Aanvragen is alleen mogelijk als er een overeenkomst is met de uitgever van de te schrijven biografie. Dit is een contract, minimaal conform de bepalingen in het Modelcontract GAU/Auteursbond of een schriftelijke intentieverklaring van de uitgever.

  • Er kan voor slechts één project aangevraagd worden. Als je ook aanvraagt binnen de regeling projectsubsidies voor publicaties dan geldt dat je daar nog één ander niet afgerond gesubsidieerd project mag hebben om aan te kunnen vragen voor een biografiebeurs.

  • De biografieregeling kent geen inkomensgrens.

Veelgestelde vragen

Renate Stalman
Luuk Maas