Digitale literatuur 2023/02

11 januari 2024

Toekenningen

In de tweede ronde van 2023 zijn in het kader van de regeling Digitale literatuur drie aanvragen gehonoreerd. In totaal werd een bedrag van € 58.200 toegekend.

Aan de volgende aanvragers is een subsidie verleend:

 • PIP Den Haag met De Situatie: een nieuw platform voor literatuur waar vorm en inhoud samenvloeien. De verhalen van talentvolle jonge schrijvers gaan een wisselwerking aan met (experimentele) typografie en audio. De Situatie spreekt op inclusieve en toegankelijke wijze een doelgroep aan die amper bereikt wordt met het bestaande aanbod van literaire platforms en publicaties. Met onder anderen Dario Goldbach, Céline Hurka, Jelle Koper en juryleden Pepijn Lanen, Anne Bosveld, Prof. Soortkill en Dean Bowen.
  Website: pipdenhaag.nl
   

 • Stichting SETUP met Core Nature: een interactief webplatform waar bezoekers de gevaren van dominante datastromen kunnen ervaren. Data uit natuurdatabases die ogenschijnlijk neutraal tot stand zijn gekomen, maar waaraan subjectieve politieke keuzes ten grondslag liggen. SETUP legt deze achterliggende wereldbeelden bloot via een absurd en humoristisch perspectief: welke dieren kunnen weg, ofwel stoppen we bij de categorie Bullshitdieren. Met onder anderen Siri Beerends, Sicco van Sas (Open State Foundation), Yves Petry en Ewoud Kieft.
  Website: setup.nl
  Website: openstate.nl
   

 • Stichting Rijnstate met Virus Poezië: met dit werk trekt dichter Maria Barnas een parellel tussen een alsmaar muterend virus en de alsmaar muterende taal. Haar dichtregels verschijnen op een speciaal daarvoor ontworpen lichtkrant van veertig meter in ziekenhuis Rijnstate. Virus Poëzie doorsnijdt de centrale hal van het ziekenhuis en beweegt zich niet alleen in twee richtingen maar ook op verschillende snelheden. Door de inbreng van ziekenhuismedewerkers en patiënten als vertrekpunt te nemen, geeft de dichter ruimte aan verschillende stemmen. Met onder anderen Maria Barnas, Felix Salut, Jeroen Glas en Yens&Yens.

Het is aan te raden (ruim) van tevoren contact op te nemen met Suzanne Meeuwissen voor het indienen van een aanvraag. Informatie over de eerstvolgende deadline volgt uiterlijk februari 2024.

Suzanne Meeuwissen