Projectsubsidies voor literaire vertalingen

Het Nederlands Letterenfonds wil de Nederlandse literatuur verrijken met kwaliteitsvolle vertalingen van belangrijk literair werk uit alle taalgebieden en genres. Literair vertalers in het Nederlands en in het Fries kunnen een projectsubsidie aanvragen voor een of meer nieuw te vertalen boeken. Zo kunnen zij investeren in (de ontwikkeling van) hun talent.

Voor wie
Vertalers in het Nederlands en vertalers in het Fries
Voor wat
Nieuwe literaire vertalingen
Deadline
Doorlopend
Hoeveel
Hangt af van de omvang van het te vertalen project en de ervaring van de vertaler.
Subsidieplafond
€ 1.861.000

Waarvoor?

Je kunt subsidie aanvragen voor boekvertalingen in alle literaire genres, naast fictie voor volwassenen ook kinder- en jeugdliteratuur, poëzie, literaire non-fictie en graphic novels.

Wie komt in aanmerking?

Als je een vertaler bent in Nederlands of in het Fries:

  • en je hebt voor een nieuw te vertalen boek met de uitgever een contract afgesloten dat minimaal de voorwaarden bevat van het Modelcontract van de Literaire Uitgeversgroep en de Auteursbond. In 2024 is het minimumtarief voor proza 7,50 eurocent per te vertalen woord; voor de vertaling van poëzie € 2,74 per regel met een minimum van € 48,19 per gedicht.

  • Daarnaast heb je minstens één zelfstandige literaire vertaling gemaakt (ook met het Modelcontract). Deze mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan vier jaar. Bovendien moet het vertaaldebuut zijn vertaald uit dezelfde taal als de brontekst waarvoor je een projectsubsidie aanvraagt. Een duo-vertaling is toegestaan mits het project waarvoor je nu aanvraagt door hetzelfde duo wordt vertaald als de literaire debuutvertaling.

Hoeveel?

De hoogte van de beurs wordt bepaald aan de hand van de omvang van de te vertalen brontekst en de ervaring van de aanvrager.

Er is een tarief voor beginnende vertalers en een tarief voor ervaren vertalers. Vanaf vijf gepubliceerde literaire vertalingen (van gemiddelde omvang) wordt de vertaler in de regel aangemerkt als ervaren.

Woordtarief proza
Beginnende vertaler: 9,5 cent
Ervaren vertaler: 11 cent

Tarief poëzie
Beginnende vertaler: 3,33 euro per regel (57 euro per gedicht)
Ervaren vertaler: 3,85 euro per regel (66 euro per gedicht)

Deadlines

Er zijn verschillende subsidierondes waarin de aanvragen worden behandeld:

  • Aanvraag binnen vóór 15 december 2023: besluit naar verwachting eind maart.

  • Aanvraag binnen vóór 15 april 2024: besluit naar verwachting eind juli.

  • Aanvraag binnen vóór 15 augustus 2024: besluit naar verwachting eind november.

Voorwaarden

  • Aanvragen moeten altijd in het beginstadium van de vertaling worden ingediend. Je hoeft niet te wachten op de ‘sluitingsdatum’ van een specifieke ronde om je aanvraag in te dienen. Je kunt je aanvraag eventueel eerst zonder bijlagen indienen. Daarna krijg je twee weken om je aanvraag compleet te maken.

  • De inkomensgrens is voor 2024 vastgesteld op € 45.000 belastbaar inkomen. Het belastbaar verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan dat bedrag in de jaren waarin je aan het gesubsidieerde vertaalproject werkt. 

  • Je kunt maximaal vier aanvragen per jaar indienen. Er mogen niet meer dan vier van jouw door het Letterenfonds gesubsidieerde vertalingen nog ongepubliceerd zijn.

Veelgestelde vragen

Camilla Pargentino
Petra Schoenmaker
Lisa Thunnissen