Steunfonds Stimulering Nederlandse Literatuur

21 februari 2024

De Stichting Steunfonds Stimulering Nederlandse Literatuur heeft tot doel de stichting Nederlands Letterenfonds in haar doelstellingen te ondersteunen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting Steunfonds Stimulering Nederlandse Literatuur (Steunfonds) is opgericht op 9 augustus 2002 en beheert geld dat via donaties en legaten van particulieren is verkregen, waaronder de nalatenschap van de Engelse dichter, vertaler en criticus James Brockway. Per 1 januari 2008 beschikt de stichting over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Beleid

Eens in de drie jaar organiseert het Steunfonds een meerdaagse vertaalworkshop voor internationale poëzievertalers en kent het de Brockway Prize toe van € 5.000 aan een bijzondere en excellente poëzievertaling uit het Nederlands. Per editie wisselt het doeltaalgebied dat centraal staat; de prijs werd eerder toegekend aan David Colmer (2021, Engels), Daniel Cunin (2018, Frans), Ard Posthuma (2015, Duits), Judith Wilkinson (2013, Engels), Francisco Carrasquer Launed (2011, Spaans; †2012), Jan H. Mysjkin & Pierre Gallissaires (2009, Frans), Gregor Seferens (2007, Duits) en Francis R. Jones (2005, Engels). Ook draagt het Steunfonds bij aan de instandhouding van schrijversresidentie het Roland Holsthuis in Bergen. Daarnaast stelt het Steunfonds aanvullende honoraria beschikbaar voor excellente vertalers uit Midden- en Oost-Europa, de Baltische Staten, Rusland en Armenië voor vertalingen van oorspronkelijk Nederlandstalig werk.

James Brockway

James Brockway (Birmingham, 21 oktober 1916 – ’s-Gravenhage,15 december 2000) gaf met zijn vertalingen een Engels lezerspubliek toegang tot de poëzie van Rutger Kopland, Hans Lodeizen, M. Vasalis, Gerrit Achterberg en vele andere Nederlandstalige dichters. In 1966 werd hem voor zijn verdiensten als vertaler de Martinus Nijhoff Prijs toegekend en in 1997 ontving hij om dezelfde reden een ridderorde.

Bestuur

Sinds 1 november 2023 is Romkje de Bildt, directeur-bestuurder Nederlands Letterenfonds, qualitate qua directeur-bestuurder van het Steunfonds. Zij is benoemd tot 1 november 2028. De leden van de raad van toezicht van het Nederlands Letterenfonds zijn qualitate qua leden van de raad van toezicht van het Steunfonds. De functies zijn onbezoldigd.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Roos Vermeij, voorzitter

  • Malika El Ayadi

  • Hans Bennis

  • Ruben Maes

  • Aafje de Roest

  • Tati Vereecken-Suwarganda

  • Claudia Zuidema

Financiële verantwoording

Per 1 januari 2008 beschikt de stichting over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het fiscaalnummer van het Steunfonds is 8134.92.671. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34179640.

Martine Bibo