Roland Holsthuis (Bergen)

26 februari 2024

Sinds 2002 is het voor schrijvers, dichters en literair vertalers mogelijk het A. Roland Holsthuis in Bergen (NH) gedurende een kalendermaand te huren als werkplek. Dit historische pand, het voormalige woonhuis van de dichter, wordt door het Bert Schierbeekfonds gehuurd van de Stichting A. Roland Holst Fonds.

Het Bert Schierbeekfonds biedt schrijvers, dichters en literair vertalers de mogelijkheid om een maand te wonen en te werken op deze literair-historisch unieke locatie tegen een gereduceerd tarief.
Het Bert Schierbeekfonds subsidieert tweederde van de maandlasten. Van de huurder wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 800 per maand. Dit bedrag is inclusief gebruik van gas, licht en water, wifi, en eenmalige (eind)schoonmaakkosten van € 50. Het huis wordt steeds per kalendermaand verhuurd. Daarbij gelden de volgende voorwaarden en selectiecriteria:

  • Van de aanvrager dient minimaal één literair werk in het Nederlands of Fries te zijn gepubliceerd bij een reguliere uitgeverij (of twee toneelstukken openbaar te zijn gemaakt door een professioneel theatergezelschap).

  • Bij aanmelding ontvangen we graag een beknopt werkplan (maximaal één A4). Hierin worden de voorgenomen werkzaamheden omschreven en wordt aangegeven in hoeverre het verblijf zal bijdragen aan de verwezenlijking hiervan. Voeg bij de aanvraag ook een korte biografische schets met vermelding van reeds gepubliceerd werk. Geef ook aan in welke maand je in de residentie zou willen verblijven.

  • De huurder verplicht zich bij aanvaarding om eventueel een bijdrage te leveren aan de publiciteit rond het Roland Holsthuis en het Bert Schierbeekfonds. Dit gebeurt in overleg en in alle redelijkheid.

  • Bij gelijke geschiktheid van kandidaten krijgen zij die nog niet eerder in het huis verbleven voorrang.

  • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Aanmelding en procedure

Ieder najaar is er een aanmeldingsronde voor het daaropvolgende kalenderjaar. Het bestuur van het Bert Schierbeekfonds selecteert de huurders en is verantwoordelijk voor de besluiten. In 2024 is het huis al volgeboekt. Meer informatie over de inschrijving voor 2025 volgt.

Open dag

Ieder jaar wordt het Roland Holsthuis een zondag opengesteld voor publiek. In 2023 vindt deze dag plaats op zondag 29 oktober, tijdens de Bergense Kunst10daagse. Voor meer informatie: A. Roland Holst Fonds.

Xenia van Diest