Publicaties

Waarderingsonderzoek aanvragers 2021-2022

Het waarderingsonderzoek 2021-2022 is uitgevoerd door BMC in opdracht van het Letterenfonds. De aanvragers zijn bevraagd op het algemeen beeld van het fonds, de informatievoorziening en dienstverlening en op het aanvraagproces. Met dit onderzoek wil het fonds zicht krijgen op het eigen functioneren en op kansen voor verbetering. Het waarderingsonderzoek is uitgevoerd in maart 2023, als onderdeel van het visitatietraject.

Samenvatting Stakeholdersonderzoek 2023

Als onderdeel van het visitatietraject sprak onafhankelijk journalist Maarten Dessing in februari en maart 2023 met zestien vertegenwoordigers van belangenorganisaties, samenwerkingspartners en instellingen die subsidie van het fonds hebben gekregen. Doel was het onderzoeken wat voor beeld de belangrijkste stakeholders in het letterenveld hebben van het Nederlands Letterenfonds.

Dit document bevat een lijst van de geïnterviewde stakeholders en een overkoepelend beeld dat uit de verschillende gesprekken oprijst.

Teun Grondman

NIEUWS - 16.02.2024

Beleidsplan 2025-2028

Met het beleidsplan 2025-2028 zet het Nederlands Letterenfonds de contouren uit voor de komende jaren. Toegankelijkheid vormt daarbij op verschillende niveaus het sleutelwoord.

Cover visitatiecommissie rapport

NIEUWS - 11.01.2024

Visitatiecommissie positief over rijkscultuurfondsen

Een onafhankelijke visitatiecommissie heeft in opdracht van het ministerie van OCW de zes Rijkscultuurfondsen geëvalueerd. Ook het beleid en de dagelijkse praktijk van het Nederlands Letterenfonds werden onder de loep genomen. Vandaag werden de conclusies van de commissie gepresenteerd aan het ministerie. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief en bevat waardevolle aanbevelingen.

NIEUWS - 24.05.2024

Spreekuur voor biografen

Ben je op dit moment bezig met het schrijven van een biografie over een persoon die van groot belang is geweest voor de Nederlandse letterkunde? En denk je erover om subsidie aan te vragen via de regeling Schrijverslevens, biografieregeling? Dan ben je van harte welkom op ons spreekuur, waar je live of online al je vragen kan stellen. De spreekuren vinden plaats op vrijdag 14 juni en vrijdag 9 augustus.

NIEUWS - 17.05.2024

Nederland gastland op boekenbeurs Turijn 2025

In 2025 is Nederland gastland op de Salone Internazionale del Libro Torino, de grootste boekenbeurs van Italië, en een van de belangrijkste van Europa. De zevenendertigste editie van deze beurs zal speciaal in het teken staan van Nederlandse literatuur. Dat werd bekendgemaakt op de boekenbeurs van 2024, waar Letterenfonds-directeur Romkje de Bildt de overeenkomst ondertekende, in het bijzijn van de Nederlandse ambassadeur Willem van Ee.