Publicaties

Waarderingsonderzoek aanvragers 2021-2022

Het waarderingsonderzoek 2021-2022 is uitgevoerd door BMC in opdracht van het Letterenfonds. De aanvragers zijn bevraagd op het algemeen beeld van het fonds, de informatievoorziening en dienstverlening en op het aanvraagproces. Met dit onderzoek wil het fonds zicht krijgen op het eigen functioneren en op kansen voor verbetering. Het waarderingsonderzoek is uitgevoerd in maart 2023, als onderdeel van het visitatietraject.

Samenvatting Stakeholdersonderzoek 2023

Als onderdeel van het visitatietraject sprak onafhankelijk journalist Maarten Dessing in februari en maart 2023 met zestien vertegenwoordigers van belangenorganisaties, samenwerkingspartners en instellingen die subsidie van het fonds hebben gekregen. Doel was het onderzoeken wat voor beeld de belangrijkste stakeholders in het letterenveld hebben van het Nederlands Letterenfonds.

Dit document bevat een lijst van de geïnterviewde stakeholders en een overkoepelend beeld dat uit de verschillende gesprekken oprijst.

Teun Grondman