Publicatie

Jaarverslag 2020

Het Jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Nederlands Letterenfonds in binnen- en buitenland in het coronajaar 2020. Naast alle reguliere subsidiebesluiten vindt u in dit verslag ook de steunmaatregelen die (onder meer) konden worden gerealiseerd vanuit het eerste steunpakket voor de cultuursector, en de besluiten in de meerjarige subsidieregelingen voor 2021-2024. Voorts is een terugblik op de beleidsperiode 2017-2020 opgenomen. Vanuit de pdf kan worden geklikt op links naar blogs, video’s, publicaties en andere achtergrondinformatie.