Romkje de Bildt nieuwe directeur-bestuurder

23 augustus 2023

Romkje de Bildt wordt per 1 november de nieuwe directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds. Ze volgt Tiziano Perez op, die in april aankondigde te vertrekken na tien jaar leiding te hebben gegeven aan het Rijkscultuurfonds.

Romkje de Bildt. Foto: Teun Grondman

Roos Vermeij, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Letterenfonds: “Romkje de Bildt heeft een brede ervaring in het veld, en brengt zowel vanuit haar vorige functies, haar bestuurlijke ervaring en haar persoonlijkheid veel kennis en kunde mee voor het Letterenfonds. We zijn enorm verheugd met haar komst.”

Romkje de Bildt (1981) is sinds 2017 werkzaam als adviseur Geschiedenis en Letteren bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. In deze rol is ze verantwoordelijk voor het literaire beleid van het fonds, waaronder het adviseren over aanvragen en de naleving van richtlijnen als de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. Daarnaast is ze secretaris van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs en vanaf het eerste uur betrokken bij de nieuwste Sleutelfigurenreeks, een serie literaire en historische biografieën. Eerder werkte ze onder andere als medewerker educatie bij de CPNB en als redacteur bij de Surinaamse krant de Ware Tijd. Ze studeerde Klassieke talen en Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

De Bildt over haar benoeming: “Het onderhouden van een rijkgeschakeerd literair landschap in de breedste zin is belangrijk voor een samenleving. Het Nederlands Letterenfonds speelt daarbij een cruciale rol. Ik kijk ernaar uit me samen met alle medewerkers van het fonds daarvoor te mogen inzetten.”