Tiziano Perez vertrekt eind 2023 als directeur-bestuurder

14 april 2023

Tiziano Perez heeft aangekondigd eind 2023 te zullen stoppen als directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds. Hij heeft dan tien jaar leiding gegeven aan het rijkscultuurfonds en was eerder in andere rollen bij het fonds betrokken. De Raad van toezicht gaat op zoek naar een opvolger.

Tiziano Perez. Foto: Victor Schiferli

Volgens Roos Vermeij, voorzitter van de Raad van toezicht, heeft Tiziano Perez ‘met zijn enorme gedrevenheid en intelligentie, samen met de collega’s van het fonds, ongelofelijk veel kunnen betekenen voor veel auteurs, vertalers, onderzoekers, literaire programmamakers in binnen- en buitenland. Tiziano Perez heeft 25 jaar gewerkt bij het Nederlands Letterenfonds en zijn rechtsvoorgangers, waarvan tien jaar als directeur-bestuurder. Wij, de Raad van toezicht, zijn hem zeer dankbaar voor zijn grote bijdrage, zijn niet aflatende energie en de wijze waarop hij de Nederlandse Letteren hier en over de hele wereld onder de aandacht heeft gebracht. Het is in belangrijke mate aan Tiziano Perez te danken dat het Nederlands Letterenfonds staat waar het nu staat. Wij wensen hem alle goeds toe, en gaan hem zeer missen.’

Perez kijkt terug op een mooie tijd: ‘Het is een groot voorrecht te mogen werken voor het Letterenfonds, en heel plezierig bovendien dankzij bevlogen medewerkers en deskundige raadgevers met hart voor de letteren en de kunsten. Het fonds heeft stormen doorstaan - bezuinigingen op cultuur, de coronacrisis - maar is er sterker uitgekomen. De waardering voor het werk en de inzet van het fonds is onverminderd hoog, we bedienen een bredere en diversere groep makers en organisaties en het fonds is stevig verankerd in de letterensector. Alle collega’s, adviseurs en betrokkenen verdienen hiervoor een groot compliment. We staan aan de vooravond van een nieuwe vierjarige subsidieperiode, dat is een goed moment voor het fonds om op zoek te gaan naar een opvolger.’