Evaluatie Projectsubsidies voor publicaties en Makers buiten het boek

29 november 2023

Evaluaties zijn essentieel voor goed beleid. Daarom zijn we benieuwd naar de ervaringen van onze subsidieaanvragers. Het Letterenfonds heeft onderzoeks- en adviesbureau KWINK groep gevraagd om de regelingen Projectsubsidies voor publicaties en Makers buiten het boek te evalueren. Met deze evaluatie verzamelt het Letterenfonds input voor het herschrijven van de regelingen voor de nieuwe beleidsperiode (2025-2028).

Enquête

KWINK groep zet een enquête uit onder de aanvragers van de twee regelingen. Aanvragers wiens aanvraag in behandeling is genomen ontvangen op 4 december 2023 een mail van KWINK groep, met het verzoek de enquête in te vullen. De enquête staat vervolgens open tot 16 december. Voor de regeling Projectsubsidies voor publicaties geldt dat KWINK groep kijkt naar de periode 2019 – 2023.

Telefonische interviews

Naast de enquête halen de onderzoekers input op via telefonische interviews en focusgroepen. Wil je hieraan deelnemen, geef dat dan aan bij het invullen van de enquête.

Het Letterenfonds stelt je deelname aan de evaluatie zeer op prijs. De resultaten helpen ons bij het opstellen van regelingen in de toekomst. Mocht je vragen hebben over de evaluatie, dan kun je de onderzoekers bereiken via letterenfonds@kwinkgroep.nl.