Jaarverslag 2023

30 april 2024

Het Nederlands Letterenfonds is erkentelijk en trots dat het ook in 2023 een bijdrage heeft kunnen leveren aan de literatuur. In het Jaarverslag 2023 is een uitgebreid overzicht te vinden van alle activiteiten van het Letterenfonds in binnen- en buitenland.

Het Letterenfonds heeft het afgelopen jaar de literatuur in volle breedte ondersteund: via de beurzen voor schrijvers, vertalers en makers buiten het boek, de subsidies voor literaire organisaties en festivals verspreid over het hele land, de steeds prominentere aandacht voor leesbevordering, de promotie van Nederlandse literatuur in het buitenland en vele andere initiatieven.

Bijzondere activiteiten van het fonds in 2023 waren onder andere: de wijziging in de statutaire doelstellingen zodat het Papiaments en de Nederlandse Gebarentaal (beter) ondersteund kunnen worden, de langverwachte heropening van het Vertalershuis Amsterdam, het internationale programma FuturoPresente, de intensieve ondersteuning van startende literaire makers en de aanstelling van de nieuwe directeur-bestuurder Romkje de Bildt.

Ook vond in 2023 de vierjaarlijkse visitatie plaats, in opmars naar de nieuwe beleidsperiode 2025-2028. De commissie die het functioneren van de rijkscultuurfondsen onderzocht was zeer positief. “Voor de sector speelt het Nederlands Letterenfonds een rol van grote betekenis,” aldus het visitatierapport. In het nieuwe Beleidsplan zijn de adviezen en aanbevelingen van de commissie dankbaar meegenomen.

In deze digitale editie van het Jaarverslag 2023 vind je niet alleen de verslaglegging van alle door het fonds uitgevoerde regelingen en programma’s, maar ook de financiële verantwoording en een overzicht van alle subsidiebesluiten per regeling.

Teun Grondman