Vanwege een tijdelijke interne detachering zoeken we een ervaren interim (ZZP) communicatieadviseur met een sterke strategische blik en pragmatische aanpak om samen met het team deze uitdagingen aan te gaan.

 • Op basis van het beleidsplan 2025-2028, een (meerjarig) strategisch communicatieplan maken en implementeren met als hoofddoel het vergroten van de zichtbaarheid van het Letterenfonds;

 • Ontwikkelingen (kansen en risico's) in het letterenveld en de politiek volgen en zorgdragen voor een duidelijke positionering van het Letterenfonds, in overleg met directie en beleidsstrateeg;

 • De communicatie-instrumenten en -uitingen van het Letterenfonds met elkaar af (doen) stemmen;

 • Functioneel aansturen van de twee communicatiemedewerkers en samen toewerken naar de implementatie van het nieuwe communicatieplan;

 • Zorgdragen voor het uitdenken en implementeren van een persstrategie voor het fonds, een passende en proactieve mediabenadering, en de directie adviseren over woordvoering, en indien nodig, crisiscommunicatie.

Het volledige functieprofiel van de waar te nemen functie is op aanvraag beschikbaar.

Je werkt mee met het team Strategie & communicatie, dat rechtstreeks onder de directeur-bestuurder valt, en draagt daarmee ook zorg voor het benutten en ontwikkelen van de talenten van de teamleden, en het inbrengen van kennis die er nog niet is. Uiteindelijk laat je de organisatie achter met een duidelijke visie over hoe we ons willen en kunnen gaan positioneren in de nieuwe beleidsperiode, en de instrumenten waarmee we dat kunnen bereiken, en maak je een begin met de uitvoering van deze strategie/instumenten.

Wie we zoeken

 • 10+ jaar ervaring in een (strategische) communicatierol;

 • Ervaring met het formuleren van een communicatiestrategie, het vergroten van zichtbaarheid en hierover adviseren van directie en organisatie;

 • Een pragmatische aanpak;

 • Uitstekende communicatie- en beïnvloedingsvaardigheden;

 • Ervaring met (functioneel) leidinggeven en de capaciteit om veranderprocessen te initiëren en begeleiden;

 • Een relevant netwerk in pers en media, en de vaardigheden om dit te onderhouden en uit te breiden voor het fonds;

 • Verstand van en belangstelling voor de Nederlandse letterensector.

Als je jezelf hierin herkent, ontvangen we graag een cv en motivatiebrief.

Over het Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is het publieke fonds voor literatuur in het Nederlands, Fries, Papiaments en Nederlandse Gebarentaal en één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en de promotie daarvan in binnen- en buitenland. Het fonds verstrekt subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur. Het Letterenfonds is gevestigd in Amsterdam.

Diversiteit

Het Nederlands Letterenfonds ondersteunt een divers palet van projecten, makers en instellingen en hecht daarom veel belang aan verschillende perspectieven. We streven naar diversiteit in onze organisatie, teams, activiteiten, partners en publieksbereik. Daarom nodigen we iedereen die past binnen dit profiel van harte uit om te solliciteren, ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele identiteit, opleidingsniveau en leeftijd.

Integriteit

Medewerkers en opdrachtnemers van het Letterenfonds kunnen geen subsidie ontvangen van het Letterenfonds.

Details

 • start per direct of zo snel mogelijk, en eindigt in december 2024

 • Overeenkomst van opdracht voor 24 - 32 uur per week

 • € 75-100 ex. btw per uur

 • Op kantoor van het Letterenfonds, Nieuwe Prinsengracht 89 te Amsterdam (deels thuiswerken is bespreekbaar)

Reageren

Reageren kan door je cv en motivatie te sturen naar sollicitaties@letterenfonds.nl.

Voor vragen over de opdracht, neem contact op met Romkje de Bildt, directeur-bestuurder, ook via sollicitaties@letterenfonds.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.