Vierjarige subsidies literaire organisaties 2025-2028

Het Nederlands Letterenfonds wil de ontwikkeling en de kwaliteit van de literaire cultuur en infrastructuur bevorderen. Met deze regeling kunnen literaire organisaties hiervoor een meerjarige organisatiesubsidie aanvragen. Hierbij geven we voorrang aan organisaties die helpen om het literaire aanbod buiten de Randstad te vergroten, zodat er een evenwichtige spreiding is over verschillende regio's.

Voor wie
Literaire organisaties
Voor wat
Vierjarige organisatiesubsidie
Deadline
1 februari 2024
Hoeveel
€65.000 tot € 300.000, afhankelijk van de omvang en financiële gesteldheid van de organisatie
Subsidieplafond
€ 1.800.000

Waarvoor?

Als organisatie heb je de vrijheid om te kiezen uit diverse passende kernactiviteiten of rollen. Dat kan zijn een literair festival, een presentatie-instelling, een productiehuis of een organisatie gericht op professionele talentontwikkeling.

Wie komt in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor deze organisatiesubsidie als je als literaire organisatie een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de literaire cultuur en de bevordering van kwaliteit daarvan. Een organisatie dient gedurende ten minste drie jaar literaire activiteiten te hebben ontplooid, een exploitatie van minimaal € 150.000 te hebben (gebaseerd op het peiljaar 2022), en eerder subsidie van het Letterenfonds te hebben ontvangen voor een bedrag van € 40.000 of hoger. Naast een regionaal of stedelijk belang wordt verwacht dat je bijdraagt aan een divers en landelijk literaire infrastructuur.

Hoeveel?

We gebruiken twee subsidiecategorieën, gebaseerd op hoeveel geld de organisatie in totaal gebruikt:

Categorie A: Voor organisaties met totale baten boven de € 600.000 volgens de jaarrekening van 2022, is er een subsidiebedrag van € 200.000 tot maximaal € 300.000 per jaar beschikbaar.

Categorie B: Voor organisaties met totale baten tussen € 150.000 en € 600.000 volgens de jaarrekening van 2022, is er een subsidiebedrag van €65.000 tot maximaal € 150.000 per jaar beschikbaar.

Voorwaarden voor aanmelding

  • Lees voor de aanvraagprocedure en de vorm van de aanvraag, zoals het aantal woorden, aantal pagina's en de wijze waarop de begroting moet zijn opgesteld, het aanvraagdocument. Zie downloads. 

  • Vereiste bijlagen: Aanvraagdocument, Meerjarenplan 2025-2028, begroting en kwantitatief activiteitenoverzicht 2025-2028, meer gedetailleerde begroting 2025-2026, samenstelling organisatie, jaarrekeningen en jaarverslagen 2021 en 2022, recent uittreksel KvK en Statuten.

  • Vul de vragenlijst duurzaamheid in; het maakt geen onderdeel uit van de beoordeling.

  • Er wordt van je verwacht dat je gedurende de subsidieperiode blijft werken aan de implementatie van de Code Diversiteit en Inclusie, de Fair Practice Code, en de Governance Code Cultuur binnen de organisatie. Je legt uit welke stappen je gaat zetten om de doelstellingen voor 2025 – 2028 op die drie terreinen te bereiken.

  • Naast het gebruik van de codes wordt ook rekening gehouden met een gelijkmatige verspreiding over verschillende regio's. Organisaties die bijdragen aan het verbreden van het literaire aanbod buiten de Randstad krijgen hierbij voorrang.

Lucette Châtelain
Pieter Jan van der Veen