Vierjarige subsidies literair-educatieve organisaties 2025-2028

Het Nederlands Letterenfonds wil een landelijk en regionaal literair-educatief aanbod op diverse onderwijsniveaus bevorderen, zowel binnen als buiten de schoolmuren, en het leesplezier onder jongeren vergroten. Via deze regeling kunnen literair-educatieve organisaties een meerjarige organisatiesubsidie aanvragen. Omdat het belangrijk is dat het aanbod voor jongeren in heel Nederland toegankelijk is, geven we bij de beoordeling van de aanvragen voorrang aan organisaties die op een positieve wijze bijdragen aan de vergroting van het literair-educatief aanbod buiten de Randstad. Voor reguliere literaire organisaties is er een aparte meerjarenregeling. Deze is te vinden in het subsidieoverzicht

Voor wie
Literaire organisaties
Voor wat
Vierjarige organisatiesubsidie
Deadline
1 februari 2024
Hoeveel
€ 180.000 tot € 380.000, afhankelijk van de omvang en financiële gesteldheid van de organisatie
Subsidieplafond
900.000

Waarvoor?

Voor het versterken van de eigen organisatie en het uitvoeren van literair-educatieve activiteiten.

Wie komt in aanmerking?

Organisaties met een landelijk belang die ten minste al drie jaar hoofdzakelijk gericht zijn op het organiseren van binnen- en/of buitenschoolse literatuur-educatieve activiteiten voor de jeugd. De organisatie moet eerder subsidie van het Letterenfonds hebben ontvangen. Er moet een exploitatie van minimaal € 100.000 per jaar zijn voor de periode 2025-2028.

Hoeveel?

We hanteren twee subsidiecategorieën die afhankelijk zijn van de omvang en financiële gesteldheid van de organisatie:

Categorie A: Voor organisaties met totale baten boven de € 1.000.000 volgens de jaarrekening van 2022, is er een subsidiebedrag van maximaal € 380.000 beschikbaar

Categorie B: Voor organisaties met totale baten onder de € 800.000 volgens de jaarrekening van 2022, is er een subsidiebedrag tussen € 70.000 en € 180.000 per jaar beschikbaar.

Bij het vaststellen van de subsidiehoogte wordt het loon- en prijspeil van 2023 als uitgangspunt genomen, en wordt er rekening gehouden met de hoogte van de subsidie in de voorgaande periode van 2021-2024.

Voorwaarden voor aanmelding

  • Lees voor de aanvraagprocedure en de vorm van de aanvraag, zoals het aantal woorden, aantal pagina's en de wijze waarop de begroting moet zijn opgesteld, het aanvraagdocument. Zie downloads. 

  • Vereiste bijlagen: Aanvraagdocument, Meerjarenplan 2025-2028, begroting en kwantitatief activiteitenoverzicht 2025-2028, meer gedetailleerde begroting 2025-2026, samenstelling organisatie, jaarrekeningen en jaarverslagen 2021 en 2022, recent uittreksel KvK en Statuten.

  • Vul de vragenlijst duurzaamheid in; het maakt geen onderdeel uit van de beoordeling.

  • Er wordt van je verwacht dat je gedurende de subsidieperiode blijft werken aan de implementatie van de Code Diversiteit en Inclusie, de Fair Practice Code, en de Governance Code Cultuur binnen de organisatie. Je legt uit welke stappen je gaat zetten om de doelstellingen voor 2025 – 2028 op die drie terreinen te bereiken.

  • Naast het gebruik van de codes wordt ook rekening gehouden met een gelijkmatige verspreiding over verschillende regio's. Organisaties die bijdragen aan het verbreden van het literaire aanbod buiten de Randstad krijgen hierbij voorrang.

Pieter Jan van der Veen
Sanna Bolt