Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten

Met deze regeling kun je als organisatie een subsidie aanvragen voor publieksactiviteiten op het terrein van de literatuur en binnen- of buitenschoolse initiatieven die het lezen van literatuur bevorderen. We geven voorrang aan literaire manifestaties en activiteiten die buiten de Randstedelijke regio's plaatsvinden.

Voor wie
Organisaties
Voor wat
Literair-educatieve activiteit / Literaire manifestatie
Deadline
19 januari 2024 / 24 juni 2024
Hoeveel
Maximaal € 40.000
Subsidieplafond
€ 200.000

Waarvoor?

Voor publieksactiviteiten op het gebied van literatuur, of binnen- of buitenschoolse activiteiten waar het lezen van literatuur gestimuleerd wordt. Subsidie kan ook worden aangevraagd voor projecten en activiteiten waarbij Nederlandse en internationale literatuur met elkaar in wisselwerking staan, evenals voor interdisciplinaire projecten en samenwerkingsverbanden met maatschappelijke instellingen. De literaire activiteiten of evenementen moeten binnen één jaar na toekenning van de subsidie zijn voltooid.

Wie komt in aanmerking?

Als Nederlandse organisatie, zowel zelfstandig als in samenwerking met buitenlandse partners, kom je in aanmerking als je op het moment van aanvraag een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid bent. Universiteiten, scholen, bibliotheken en uitgevers kunnen geen subsidie aanvragen. Organisaties die al een meerjarige subsidie (vier- of tweejarig) van het Letterenfonds hebben ontvangen, komen niet in aanmerking voor deze regeling. Ook organisaties die al een meerjarige subsidie voor hun activiteiten hebben ontvangen van een van de Rijkscultuurfondsen of via de Basis Infrastructuur (BIS) worden uitgesloten van deze regeling.

Hoeveel?

Aanvragen kan voor een subsidie van minimaal € 7.500 en maximaal € 40.000.

Voorwaarden voor aanmelding

  • Je bent verplicht de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code te onderschrijven en toe te passen. Met name zal beoordeeld worden of de betrokken schrijvers en creatieve zzp’ers een redelijk honorarium ontvangen.

  • Het project moet binnen Nederland (het Koninkrijk der Nederlanden) plaatsvinden.

  • Het project moet gericht zijn op een activiteit, dus niet op productie van een boek, tijdschrift, krant, website/online platform, etc.

  • Projecten gericht op het bevorderen van amateurschrijven of begeleiden van amateurschrijvers of projecten op het terrein van cultuurparticipatie komen niet in aanmerking.Vraag een realistisch bedrag aan: er kan bij honorering niet meer of minder worden toegekend. Als richtlijn geldt dat het subsidie van het Letterenfonds in ieder geval niet meer dan 40% van de dekking van de kosten kan vormen. Uit de begroting moet duidelijk worden dat er sprake is van een exploitatietekort. Verder moet blijken dat het project door ten minste nog één andere publieke of private partij wordt ondersteund en/of dat er sprake is van publieksinkomsten. Alle posten op de begroting dienen duidelijk te worden toegelicht.

  • Aanvragen worden beoordeeld op een reeks van criteria (zie regeling); de criteria artistieke kwaliteit, het publieksbereik en de begroting moeten tenminste positief beoordeeld worden om voor subsidie in aanmerking te komen.

Veelgestelde vragen

Pieter Jan van der Veen
Renate Stalman