Productiekosten bijzondere uitgaven

Het Nederlands Letterenfonds wil de kwaliteit en diversiteit van het literaire aanbod in Nederland stimuleren. Nederlandse uitgeverijen kunnen via deze regeling een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor het publiceren en promoten van waardevol en bijzonder literair werk dat zich onderscheidt van het reguliere aanbod. Deze regeling is voor uitgevers die een boek willen uitbrengen dat belangrijk is voor de Nederlandse literatuur, maar waarvan wordt verwacht dat het publiek relatief klein zal zijn ten opzichte van de productiekosten. Of de kosten zijn om speciale redenen te hoog om het boek winstgevend uit te brengen.

Voor wie
Uitgeverijen
Voor wat
Productiekosten bijzondere uitgaven
Deadline
Doorlopend
Hoeveel
Maximaal € 20.000
Subsidieplafond
€ 145.000

Waarvoor?

Voor oorspronkelijk Nederlands- of Friestalig werk in verschillende genres, en in enkele gevallen voor vertalingen. De regeling staat open voor bijzondere literaire uitgaven in een van deze categorieën:

  • Klassiek: Nederlands- of Friestalig literair erfgoed dat voor nu en de toekomst belangrijk is vanwege zijn grote culturele waarde.

  • Hedendaags: oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige literaire non-fictie van groot belang en buitengewone kwaliteit, Friestalige literatuur, verzamelde (toneel)werken, literaire beeldverhalen en graphic novels en literaire geschiedschrijving van in Nederland vrij onbekende buitenlandse letterkunde.

  • Kind en jeugd: geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur van bijzondere kwaliteit en oorspronkelijke werk dat zich richt op een moeilijk te bereiken of kleine doelgroep.

  • Vertaald: de eerste twee uitgaven bij een Nederlandse uitgeverij van een in Nederland wonende auteur voor wie Nederlands niet de moedertaal is, vertalingen van belangrijke literaire werken uit een dode taal, vertalingen in Nederlandse Gebarentaal en uit relatief onbekende literaturen vertaalde bloemlezingen voorzien van een gedegen introductie.

Er kan géén subsidie worden aangevraagd voor de uitgave van ongeëditeerde verzamelde werken of verzamelde werken van een niet afgerond oeuvre, gelegenheidsuitgaven, vakspecialistische of wetenschappelijke werken en voor werken die uitsluitend te koop zijn via één bepaalde boekhandelketen of één verkoopkanaal.

Titels waar de schrijver zelf in de productie-, promotie- of distributiekosten bijdraagt of waarvan de schrijver een bepaald aantal exemplaren afneemt tegen betaling, komen ook niet in aanmerking voor subsidie.

Wie komt in aanmerking?

Je komt in aanmerking als je een in Nederland, inclusief Caribisch Nederland, op Aruba, Curaçao of Sint Maarten gevestigde uitgeverij bent die op continue basis literaire uitgaven verzorgt.

Hoeveel?

De hoogte van de uiteindelijke subsidie hangt af van de behaalde verkoopopbrengst. Maximaal € 20.000 per uitgave.

Voorwaarden voor aanmelding

  • De minimale oplage is 500 exemplaren. Voor Friestalige literaire werken geldt een minimumoplage van 300 exemplaren. De uitgave dient op z’n minst vier jaar na publicatie breed leverbaar te blijven. E-books moeten op zijn minst vijf jaar beschikbaar blijven vanaf de dag van publicatie. Het mag geen heruitgave zijn.

  • Voor deze regeling kan doorlopend worden aangevraagd. Wel moet de aanvraag minimaal dertien weken en maximaal een jaar voor publicatie van het boek (of e-book) ingediend zijn bij het Letterenfonds. 

  • De begroting is realistisch en de uitgave is zonder subsidie niet rendabel.

  • Begroting volgens het calculatieformulier in de downloads te vinden en indien van toepassing, een toelichting op de calculatie.

  • Met de bij de uitgave betrokken auteur(s) is een Modelcontract afgesloten.

Veelgestelde vragen

Tessa Walta
Agnes Vogt
Lucette Châtelain