Schrijversbezoek wereldwijd

26 februari 2024

Er zijn wereldwijd naar schatting zo’n 400.000 leerlingen en studenten die Nederlands als vreemde taal leren. Dankzij de financieringsregeling ‘Schrijversbezoek wereldwijd’ kunnen afdelingen Nederlands als vreemde taal in het primair, secundair en hoger onderwijs een schrijver of illustrator ontvangen. Deze financieringsregeling van de Taalunie bestaat uit twee delen: ‘Schrijver in de klas’ voor een fysiek schrijversbezoek en ‘Schrijver op je scherm’ voor een online bezoek. Elke afdeling Nederlands als vreemde taal in het lager, voortgezet of hoger onderwijs buiten het Nederlandse taalgebied kan een aanvraag indienen. Zo worden Nederlandstalige verhalen de wereld in gestuurd.

De Taalunie werkt samen met het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen en De Schrijverscentrale om deze regeling financieel mogelijk te maken. Voor meer informatie over de mogelijkheden, voorbeelden en de voorwaarden van deze regeling verwijzen we u naar de website van de Taalunie, naar de pagina Schrijversbezoek wereldwijd.

Vertalingendatabase

Aanvragers kunnen het Nederlands Letterenfonds om advies vragen over recente of geplande vertalingen van Nederlandstalig werk in hun taalgebied. Een overzicht hiervan is ook te vinden in de vertalingendatabase van het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen.