Prijs der Nederlandse Letteren

22 februari 2024

De Prijs der Nederlandse Letteren onderscheidt auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken en wordt om de drie jaar uitgereikt. De bekroonde auteur ontvangt de prijs beurtelings uit de handen van een lid van het Belgische of het Nederlandse koningshuis. De prijs kan worden toegekend voor het gehele oeuvre van een schrijver in de genres poëzie, verhalend proza of drama. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van €40.000. De Surinaamse schrijver Astrid H. Roemer (Paramaribo, 27 april 1947) is bekroond met de Prijs der Nederlandse Letteren 2021.

De Surinaamse schrijver Astrid H. Roemer (Paramaribo, 27 april 1947) is bekroond met de Prijs der Nederlandse Letteren 2021.

De prijs wordt beurtelings georganiseerd door Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds - in samenwerking met de Taalunie.

Zie prijsderletteren.nl voor meer informatie.