Literatuur op het Scherm

20 februari 2024

Literatuur op het Scherm is een interdisciplinair programma waar auteurs samen met interactieontwerpers, gamemakers of digitale mediamakers (hierna ontwerpers genoemd) literaire producties ontwikkelen gericht op het digitale domein. Met dit programma willen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds de ontwikkeling van een nieuwe vormentaal bevorderen en samenwerking, talentontwikkeling en kennisontwikkeling tussen verschillende disciplines stimuleren.

Programma

Gedurende de looptijd van het programma (circa één jaar) vinden er twee tussentijdse bijeenkomsten/workshops plaats waarin de drie geselecteerde projecten de voortgang aan elkaar, de fondsen en externe specialisten presenteren. Daarnaast kan er technische ondersteuning geboden worden aan de deelnemers. Aan het einde van het programma is er een gezamenlijk presentatiemoment met extern publiek.

Vervolg

Om makers een kans te geven hun prototypes door te ontwikkelen tot een volwaardig eindproduct, kunnen ze na afloop van Literatuur op het Scherm hiervoor subsidie aanvragen binnen de daarvoor geschikte regelingen bij het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds.

Inspiratie

Bekijk ter inspiratie de promotiefilmpjes van de deelnemers Literatuur op het scherm 2022 en de promotievideo van Literatuur op het Scherm 2019.

Vragen?

Voor meer informatie over dit programma kun je contact opnemen met Suzanne Meeuwissen van het Letterenfonds of Odiel van de Nobelen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Suzanne Meeuwissen