Johannes Vermeer Prijs

22 februari 2024

De Johannes Vermeer Prijs, staatsprijs voor de kunsten, is in 2008 ingesteld door de toenmalige minister van OCW, Ronald Plasterk (PvdA), om uitzonderlijk artistiek talent te eren en verder te stimuleren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 100.000 euro bestemd voor de realisatie van een speciaal project. De prijs kan worden toegekend aan in Nederland werkende kunstenaars uit alle disciplines: van dans tot design, van mode tot muziek, van schilderen tot schrijven.

Organisatie

De coördinatie van de Johannes Vermeer Prijs is vanaf 2021 in handen van de zes rijkscultuurfondsen met het Mondriaan Fonds als penvoerder.

Winnaars

  • 2023: mezzosopraan Tania Kross

  • 2022: schrijver Arnon Grunberg

  • 2021: beeldend kunstenaar Natasja Kensmil