&Awards

22 februari 2024

De jaarlijkse &Awards dienen als stimulering, voorbeeld en signaal naar andere organisaties in de culturele sector en de creatieve industrie om hun handen uit de mouwen te steken om een inclusieve benadering op (een of meer van) de 4 P’s (Personeel, Programma, Publiek, Partners) toe te passen. Er worden ieder jaar twee prijzen uitgereikt: De &Award Projectprijs, waaraan een geldbedrag van € 20.000 is verbonden, voor een organisatie met een initiatief/project dat op het gebied van diversiteit en inclusie een markante stap heeft gezet, of een opvallend resultaat heeft geboekt. En de &Award Persoonsprijs, waaraan een geldbedrag van € 5.000 is verbonden, voor een persoon die een zichtbare en onderscheidende bijdrage heeft geleverd op het vlak van diversiteit & inclusie.

Organisatie

De &Awards is een prijs in samenwerking met de vijf andere rijkscultuurfondsen. LKCA is penvoerder voor deze prijzen en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Code Diversiteit & Inclusie. Zie codedi.nl.

Winnaars

2022: Kleur (projectprijs) en Alida Dors (persoonsprijs)
2021: The Need for Legacy (projectprijs) en Chafina Bendahman (persoonsprijs)
2020: Dans op Recept (projectprijs) en Aiman Hassani (persoonsprijs)
2019: Wat Telt! (organisatieprijs) en Joan Windzak (persoonsprijs)