Tiziano Perez

Tiziano Perez

Directeur-bestuurder

directie

Tiziano Perez is directeur-bestuurder. Daarnaast is hij q.q. directeur-bestuurder van de Stichting Bert Schierbeekfonds en de Stichting Steunfonds Stimulering Nederlandse Literatuur, lid van de Raad van advies van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, lid van de Raad van advies van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, geassocieerd lid van het bestuur van het Expertisecentrum Literair Vertalen en namens de rijkscultuurfondsen, lid van de ledenraad van Platform ACCT.

Perez (1968) studeerde Italiaanse en Engelse letterkunde, en was achtereenvolgens werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en als programmamaker bij politiek en cultureel centrum De Balie in Amsterdam. Sinds 1998 organiseerde hij voor het Nederlands Letterenfonds manifestaties en festivals met Nederlandstalige auteurs in vele buitenlanden, waaronder het veelbesproken gastlandprogramma in Beijing in 2011. Hij is medeoprichter van het programma Amsterdam Vluchtstad, dat vrijheid en ruimte biedt aan vervolgde schrijvers.