Programma's

Literair podcasten

Basiscursus voor schrijvers en vertalers 2021 en 2022

Vertalers, Schrijvers

Heb je als schrijver, dichter of literair vertaler altijd al eens een podcast willen maken? Schrijf je dan nu in voor de basiscursus Literair podcasten van het Podcastnetwerk. Deelname is gratis, dankzij de samenwerking met het Nederlands Letterenfonds; maar aanmelding is niet vrijblijvend.

De doorbraak van de podcast betekende ook een boost voor de fictie podcast. Toch verschijnen ze vergeleken met de zogeheten gespreks- en waargebeurde podcasts nog maar mondjesmaat. Reden voor het Letterenfonds om na een succesvolle pilot-editie het Podcastnetwerk te vragen een cursus Literair podcasten te starten.

Wie kan meedoen?

Alle (kinderboeken)schrijvers en vertalers die vanaf 2016 op de een of andere manier door het Letterenfonds zijn ondersteund kunnen meedoen. Bijvoorbeeld als je een subsidie hebt gekregen binnen een van de regelingen. Maar ook als je hebt deelgenomen aan een van de programma’s van het Letterenfonds, zoals het Slow Writing Lab, #NieuweStukken en Literatuur op het Scherm. Of als je een reisbeurs ontving, in een van de (internationale) residenties verbleef, werk publiceerde in een literair tijdschrift dat door het Letterenfonds wordt ondersteund of in het programma stond van door het fonds gesubsidieerde manifestaties en festivals.* De voertaal van de cursus is Nederlands en een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

logo basiscursus Literair podcasten

De basiscursus

De cursus Literair podcasten richt zich op schrijvers en vertalers die weinig tot geen ervaring hebben met het maken van audio. Deelname aan de cursus is gratis. Naast zes workshops in groepsverband, krijgen deelnemers gedurende de cursus verschillende ‘handreikingen’. Hieronder vallen een masterclass, persoonlijke begeleiding en het gebruik van een ruimte met professionele audioapparatuur. De docenten zijn ervaren audiomakers met ruime ervaring in het geven van masterclasses en workshops. Deelnemers worden geacht aan het einde van de cursus een teaser te presenteren voor een selecte groep professionals. Cursisten die het programma met succes doorlopen ontvangen aan het eind een certificaat.

Bekijk het hele programma van de basiscursus grondig, voordat je daadwerkelijk het aanmeldingsformulier invult. Je vindt de beschrijving van de kick-off bijeenkomst, de zes workshops en de docenten, en de eindpresentatie elders op deze website in de Open oproep voor de basiscursus Literair podcasten.

Wanneer en waar

De basiscursus zal in totaal 4x gegeven worden. De eerste twee groepen starten in oktober 2021 en eindigen in januari 2022, de derde groep start eind januari 2022. Per groep is er plaats voor maximaal 12 deelnemers; in totaal kunnen er nu dus maximaal 48 schrijvers en vertalers aan de basiscursus deelnemen.

Op zondagmiddag 26 september is er tijdens ILFU en het Podcastfestival een kick-off masterclass waar alle deelnemers van de eerste twee cursussen geacht worden aanwezig te zijn.

De cursussen vinden om de week plaats op zaterdag, tussendoor is er tijd om aan opdrachten te werken. De cursusdata zijn:

Groep 1: 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 november, 4 december, 18 december 2021
Groep 2: 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november, 11 december 2021, 8 januari 2022

Eind januari 2022 vindt voor de eerste twee groepen de eindpresentatie plaats op een zaterdagmiddag. Voor de derde en vierde groep zal dit de eerste, kick-off bijeenkomst zijn. De workshops voor de derde en vierde groep lopen vervolgens door tot en met mei 2002.

De workshops zullen op verschillende plekken in het land gegeven worden. Bij de keuze van de locaties kijken we ook naar de spreiding van de deelnemers per regio. Verder zullen alle locaties goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de auto, en goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

Eerder werd de basiscursus Literair podcasten aangekondigd voor de zomer 2021. Omdat we de cursus graag in levenden lijve willen geven en de verwachting nu is dat in september iedereen gevaccineerd zal kunnen zijn, is besloten pas in oktober van start te gaan. Daarbij gaan we, met een slagje om de arm, uit van onderstaande data. Uiteraard zullen ook dan alle eventueel noodzakelijke coronamaatregelen in acht worden genomen.

Hoe aanmelden?

Aanmelden kan via het aanmeldformulier hieronder. Dit kan uiterlijk tot en met vrijdag 27 augustus 2021. Maar wacht niet te lang want de aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Selectie

Selectie vindt plaats op basis van het tijdstip van je Nederlandstalige (!) aanmelding. Anders gezegd: de eerste 48 zijn verzekerd van deelname, als ze ook het formulier/alle vragen volledig hebben beantwoord én aan de instapeis voldoen. Je ontvangt uiterlijk 10 werkdagen na de sluitingsdatum per e-mail bericht of je bent geselecteerd.

Spelregels

Deelname aan de basiscursus Literair podcasten is gratis. Bij intekening voor de cursus ga je de volgende verplichtingen aan:
1. Je bent bij alle acht bijeenkomsten aanwezig, zowel bij de kick-off, de zes cursusdagen als de eindpresentatie (100% verschijningsplicht). Afwezigheid alleen mogelijk bij hoge uitzondering en in overleg.
2. Je schrijft tijdens de cursus een nieuwe tekst speciaal voor audio.
3. Je presenteert een audiofragment op de afsluitende eindpresentatie / netwerkbijeenkomst.
4. Je helpt mee de cursus te evalueren.

Organisatie

Stichting Podcastnetwerk zet zich sinds 2018 in om de podcastcultuur in Nederland te bevorderen. Bij het netwerk zijn autonome podcasts en makers aangesloten. Ze werken vanuit een eigen motivatie, ze zijn nieuwsgierig en leergierig, en zijn meer dan bereid om hun opgedane kennis en ervaring te delen met anderen. Het Podcastnetwerk organiseert activiteiten voor ervaren en onervaren podcastmakers en -luisteraars en deelt kennis en informatie over gebeurtenissen in de podcastscene.

De cursus word je aangeboden door het Nederlands Letterenfonds. De oproep vindt plaats in het kader van het talentontwikkelingsprogramma interdisciplinair, waarbij het Letterenfonds literair talent de kans wil bieden hun artistieke grenzen te verleggen en hun beroepspraktijk te verbreden. Doel is ook om opgedane kennis en ervaringen te delen en om relevante relaties tussen partijen op te bouwen.

Voor nadere vragen over de open oproep of de basiscursus kunt u contact opnemen met Eva Prakken via [email protected] of telefoon 020 520 73 00 en/of Lieven Heeremans, [email protected] van het Podcastnetwerk, telefoon 06 83 78 76 65.

De cursus Literair podcasten is opgezet en wordt inhoudelijk begeleid door Suzanne Meeuwissen (Nederlands Letterenfonds) en Lieven Heeremans (Podcastnetwerk).

Aanmeldformulier

* Weet je niet zeker of je in deze jaren (indirect) bent ondersteund door het Nederlands Letterenfonds?

Ondersteunde literaire tijdschriften zijn: Awater; boekie-boekie.nl (in de jaren 2017-2018); Das Magazin (in de jaren 2017-2018); De Internet Gids; De Gids; De Parelduiker; De Nederlandse Boekengids; Dichter. (vanaf 2019); Ensafh; Extaze (in de jaren 2017-2019); Filter; Hispel (in de jaren 2019-2020 ); Hollands Maandblad; Liter (in de jaren 2017-2020); Revisor; Terras; Tirade.

In de jaarverslagen over 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 vind je de subsidietoekenningen, waaronder die aan uitgeverijen en literaire festivals in Nederland.

Eva Prakken

Contact

Eva Prakken

Programmamedewerker

[email protected]