Verhoging aanvullend honorarium Translation Grants

05 juli 2024

Buitenlandse uitgevers die een Nederlands literair werk in vertaling publiceren krijgen daarvoor van het Letterenfonds ondersteuning. Een zogeheten Translation Grant is een gedeeltelijke vergoeding voor vertaalkosten, gebaseerd op het in het betreffende land geldende marktconforme tarief.

Daarnaast kunnen ervaren vertalers uit het Nederlands die woonachtig zijn in Nederland een aanvullend honorarium aanvragen bij het Letterenfonds. Tot nu toe betrof dat een aanvulling op het woordtarief van de buitenlandse uitgever tot 7,5 cent. Gezien de inflatie heeft het Letterenfonds besloten dit aanvullend honorarium per 1 juli te verhogen tot 10 cent. Een aanvullend honorarium is alleen van toepassing op vertalingen waarvoor een Translation Grant is toegekend en waarvan het boek nog niet is gepubliceerd.

Een goede honorering van literair vertalers draagt bij aan de kwaliteit van de vertaling. Het is de taak van de uitgeverij om een tarief te betalen dat ten minste aan een (lokaal verschillende) minimumvoorwaarde voldoet. De honorering is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid van uitgever en subsidiegever. Het blijft daarbij de taak van de uitgeverij om een tarief te betalen dat aan een (lokaal verschillende) minimumvoorwaarde voldoet.