Open Oproep Jan van Eyck Academie 2025

30 mei 2024

In 2025 is er plek voor een schrijver die een half jaar wil werken aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. De academie is hiervoor op zoek naar schrijvers die (affiniteit hebben met) onderzoeksgericht werken. Schrijvers uit alle genres en met uiteenlopende benaderingen van literatuur kunnen zich voor deze residentie aanmelden tot en met maandag 1 juli.

De plek

De Jan van Eyck Academie is een multidisciplinaire postacademie waar onderzoek, ontmoeting en uitwisseling centraal staan. Elk jaar start er een groep van ongeveer 36 internationale deelnemers bestaande uit kunstenaars, curatoren, architecten en ontwerpers – variërend van grafisch, mode tot food en social design.

Alle deelnemers krijgen de tijd en ruimte om hun eigen artistieke praktijk verder te ontwikkelen, en worden daarnaast uitgenodigd om uit te wisselen met de groep. Een rijk programma van presentaties, workshops, studio visits en een wekelijkse gezamenlijke maaltijd zorgen voor verdieping en onderlinge verbinding. Diversiteit en meertaligheid zijn hierin sleutelwoorden.

Inhoudelijk zet de academie zich in om de rol en betekenis van kunst, vormgeving en andere creatieve praktijken te onderzoeken in relatie tot de klimaatcrisis, milieuverwoesting en de uitwerking hiervan op velerlei (sociaal-maatschappelijke, geopolitieke, culturele, economische) vlakken.

De residentie

Naast de reguliere werkperiodes biedt de Jan van Eyck in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds een residentie voor schrijvers aan. Van 15 januari t/m 15 juli 2025 krijgt een schrijver een eigen studio in de academie, een maandelijks honorarium en een kamer in een gedeeld appartement.*

Daarnaast ontvang je als deelnemende schrijver een vertaalbudget (indien er nog geen Engelse vertalingen van het werk zijn), plus een eenmalig productiebudget van € 1000 waarmee bijvoorbeeld gewerkt kan worden in de werkplaatsen.

Het is de bedoeling dat de schrijver aan een eigen project werkt, maar zich ook openstelt voor uitwisseling met de groep internationale deelnemers. Een presentatie aan de andere kunstenaars vormt een vast onderdeel van het verblijf. Bij de residentie hoort ook een interview, dat wordt opgenomen en deel uitmaakt van de podcastserie Het Schrijversgesprek.

Schrijvers die in het verleden hebben deelgenomen aan de residentie zijn o.a. Lieke Marsman, Maartje Wortel, Niña Weijers, Mustafa Stitou, K. Schippers, Anneke Brassinga, Joost de Vries, Inge Schilperoord, Maarten van der Graaff, Jente Posthuma en Asha Karami. Meest recentelijk verbleef Merel van Slobbe in de residentie.

*Natuurlijk kan er ook voor worden gekozen om met eigen middelen een zelfstandige woonruimte te zoeken. Mocht de schrijver met een gezin willen komen, dan worden daar in overleg oplossingen voor gezocht, en wordt het honorarium aangepast.

Voor wie

We zijn op zoek naar onderzoeksgerichte schrijvers die hoofdzakelijk in het Nederlands schrijven, waarbij het onderzoek als bodem dient voor het te schrijven werk, tot uiting kan komen in de vorm of deel is van de inhoudelijke schrijfpraktijk. Daarnaast verwelkomen we schrijvers die het materiaal waarmee ze werken kritisch bevragen of die werken met meertaligheid, schrijvers die de grenzen tussen genres verkennen of schrijvers die thematisch passen bij de inhoudelijke lijn van de Jan van Eyck Academie.

De Open Oproep is voor schrijvers vanaf 28 jaar, op verschillende momenten in hun carrière, uit alle genres, en voor veelvormige benaderingen van literatuur en literair werk.

Aanmelden & selectieprocedure

Om in aanmerking te komen voor deze residentie is een goed voorstel, dat past bij de Jan van Eyck Academie, het belangrijkst. Behalve het inhoudelijke voorstel moet middels een CV en eventuele bijlagen aantoonbaar worden gemaakt dat de schrijver al een poosje werkzaam is in het literaire veld. Dit kan door het vermelden van eerdere publicaties, zichtbaarheid op podia, online platforms of belangrijke samenwerkingen.

Stuur je aanmelding uiterlijk maandag 1 juli 2024 naar Eva Prakken (e.prakken@letterenfonds.nl). Bij haar kun je ook terecht voor vragen over de residentie.

De selectie wordt gedaan in overleg met de Jan van Eyck Academie en vindt plaats op basis van de voorstellen. Bij de selectie wordt prioriteit gegeven aan onderzoeksgerichte schrijvers voor wie het verblijf aan de Jan van Eyck een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de artistieke en professionele ontwikkeling.

Eva Prakken
Eva Prakken