Juridisch adviseur en teamcoördinator Procesondersteuning (m/v/x, 36 uur)

We zijn op zoek naar een betrokken juridisch adviseur en teamcoördinator van team Procesondersteuning die graag een bijdrage levert aan de cultuursector, en in het bijzonder aan de letteren. Je bent analytisch, samenwerkingsgericht, werkt nauwkeurig en integer en geeft heldere adviezen en uitvoering aan bestuurlijk-juridische vraagstukken.  

De functie

Als juridisch adviseur ben je verantwoordelijk voor het adviseren van de organisatie over bestuurlijk-juridische vraagstukken en het faciliteren van de ondersteunende processen van de subsidiëring. Je draagt vanuit je eigen expertise bij aan het ontwerp en de ontwikkeling van regelingen van het fonds en ziet toe op de rechtmatige uitvoering ervan, inclusief de behandeling van beroep- en bezwaarschriften. In voorbereiding op de volgende beleidsperiode (2025-2028) zijn we gestart met het verbreden en herschrijven van subsidieregelingen en gaan we de onderliggende werkprocessen meer uniformeren. We zijn daarom op zoek naar iemand die het leuk vindt onze regelingen en processen tegen het licht te houden en voorstellen te doen om deze verder te ontwikkelen. 

Daarnaast is de juridisch adviseur teamcoördinator van team Procesondersteuning. In dit team van zes fondscollega’s komt de uitvoering en kennis van veel (kern)processen bij het fonds samen. Zo ondersteunen Xenia, Jane, Tessa en Renate zowel praktisch als inhoudelijk bij de afhandeling van subsidieaanvragen. Machteld organiseert en begeleidt alles rondom de vertalers die verblijven in ons Vertalershuis en Marlies beheert onze bibliotheek en vertalingendatabase. Samen werken zij aan het archief. Een betrokken en kwaliteit-gedreven club collega’s, die trots zijn op het team dat zij het afgelopen anderhalf jaar met elkaar hebben gevormd. Zij zoeken in een teamcoördinator iemand die de verbinding met de inhoudelijke teams stimuleert, de talenten en mogelijkheden van het team goed weet te benutten, de grenzen van het team begrijpt en een luisterend oor biedt. 

Hiërarchisch valt de juridisch adviseur samen met het team onder de zakelijk directeur. Tussen de juridische collega’s van de rijkscultuurfondsen vindt geregeld overleg plaats over actuele thema’s, en je hebt overleg met het ministerie van OCW over juridische vraagstukken.  

Verantwoordelijkheden

Je draagt zorg voor het ontwikkelen en maken van juridisch beleid van het fonds op het gebied van subsidieverlening, governance en een effectieve en adequate uitvoering van het afgesproken beleid. Juridische werkzaamheden waarvoor je verantwoordelijk bent zijn het ontwikkelen van (deel)regelingen, het toezien op de rechtmatige uitvoering ervan en adviseren over de juridische aspecten van contracten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de behandeling van bezwaar- en beroepzaken, klachten en WOO-verzoeken. Ook fungeer je in het kader van de AVG als privacy officer van het fonds. Je draagt bij aan de ontwikkeling van het beleidsplan en signaleert knelpunten in de uitvoering van het juridisch beleid. Juridische ontwikkelingen en vernieuwende ideeën weet je te vertalen naar beleid.  

Als teamcoördinator zorg je voor de planning, coördinatie en werkverdeling binnen het team. Onderdeel hiervan is de totstandkoming van een jaarlijks teamplan en het stimuleren van samenwerking binnen en buiten het team. Je vertegenwoordigt het team bij het uitvoeringsoverleg (en wanneer nodig, bij het strategisch overleg) en koppelt informatie terug aan het team. Je bewaakt de voortgang van de procedures en de juridisch juiste uitvoering van de subsidieregelingen door het team. Met alle teamleden voer je jaarlijkse reflectiegesprekken, gericht op de doorontwikkeling van de medewerkers. Tenslotte draag je zorg voor de deskundigheidsbevordering binnen het team. 

Wat neem je mee?

We zijn op zoek naar iemand met de volgende kennis en competenties:              

  • Een afgeronde juridische WO-opleiding en enige jaren ervaring als jurist, bij voorkeur in een overheidsorganisatie of daaraan gerelateerde functie;  

  • Ervaring met processen van subsidieverstrekking inclusief bezwaar- en beroepsprocedures en de implementatie van die processen; 

  • Je bent sociaal en communicatief sterk, met een inclusieve stijl en coachendeen coördinerende vaardigheden; 

  • Je bent een analytisch en conceptueel denker en weet dit te vertalen naar praktische uitvoering; 

  • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 

  • Plannen, prioriteren en afstemmen liggen je goed;  

  • Je stimuleert samenwerking, hebt beïnvloedingsvaardigheden en weet te overtuigen; 

  • Je hebt realiteitszin en probleemoplossend vermogen, en bent flexibel bij urgente vraagstukken; 

  • Je hebt een hart voor cultuur en affiniteit met het boekenvak. 

Over het Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is het publieke fonds voor literatuur in het Nederlands, Fries, Papiaments en Nederlandse Gebarentaal. Het Letterenfonds is één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt en het kritisch denkvermogen stimuleert. En we geloven dat literatuur ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en de promotie in binnen- en buitenland. Het fonds verstrekt subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur.  

Wij bieden

Een uitdagende baan in een prettige en collegiale werkomgeving bij een van de rijkscultuurfondsen, waarin je je kwaliteiten kan inzetten en verder ontwikkelen. Het fonds verhoudt zich onafhankelijk en betrokken tot vele partijen in het (inter)nationale literaire veld, van makers tot festivals en uitgeverijen. We bieden een contract van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling voor 36 uur per week (1,0 fte). De functie is ingeschaald in schaal 12 van de CAO Rijk (bandbreedte € 4.278 – € 6.320 fulltime per maand, niveau 1 januari 2024). Daarnaast is er een vaste dertiende maand en ruimte voor scholing. Het fonds volgt de loonontwikkeling CAO Rijk en heeft een eigen arbeidsvoorwaardenreglement.  

Diversiteit

Het Nederlands Letterenfonds ondersteunt een divers palet van projecten, makers en instellingen en hecht daarom veel belang aan verschillende perspectieven. We streven naar diversiteit in onze organisatie, teams, activiteiten, partners en publieksbereik. Daarom nodigen we iedereen die past binnen dit profiel van harte uit om te solliciteren, ongeacht geslacht, culturele achtergrond, seksuele identiteit en leeftijd

Integriteit

Medewerkers en opdrachtnemers van het Letterenfonds kunnen geen subsidie ontvangen van het Letterenfonds.

Informatie en reageren

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de zakelijk directeur: Elise Althoff, per mail: e.althoff@letterenfonds.nl of telefonisch: 06 820 135 94.

Je kunt je motivatiebrief en cv mailen naar sollicitaties@letterenfonds.nl ter attentie van Elise Althoff. 

Vanwege een overdrachtsperiode met de huidige juridisch adviseur streven we naar 1 juli 2024 als uiterste startdatum. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.