Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Tweejarige subsidies 2023-2024

Deze regeling stelt tweejarige exploitatiesubsidies beschikbaar aan organisaties die literaire manifestaties dan wel activiteiten gericht op literaire jeugdeducatie ontwikkelen. Met deze subsidie kan er gewerkt worden aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling en professionalisering van de organisatie. De regeling, die geldt in de beleidsperiode 2021-2024, beoogt het middenveld te versterken en is bedoeld voor instellingen die activiteiten organiseren van bewezen kwaliteit en (boven)regionale uitstraling. Er zijn in de beleidsplanperiode twee aanvraagrondes. In het Jaarverslag 2020 staan op pagina 100 de besluiten van de eerste ronde voor de jaren 2021-2022. Aanvragen voor een tweejarige subsidie voor de periode 2023-2024 dienen voor 1 oktober 2022 (17.00) te worden ingediend. Hieronder vindt u de regeling, het als Word doc in te vullen en toe te sturen aanvraagformulier en het eveneens in te vullen digitale aanvraagformulier.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  1 oktober 2022
Lees meer

Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten

Het Letterenfonds beoogt met verlening van een subsidie voor een project op grond van deze regeling een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en diversiteit van het literaire landschap en bij een breed publiek belangstelling te wekken voor en kennis te vergroten van literatuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  21 januari 2022
27 juni 2022
Lees meer

Digitale literaire projecten

Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Het beschikbare budget is € 75.000, met een maximum van € 20.000 per aanvraag.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
Literaire organisaties
  Digitale verschijning
Projectkosten
  10 april 2022
17 oktober 2022
Lees meer

Literair grensverkeer

Hoe goed kennen we onze Vlaamse buren? Lezen we al wel eens een boek van een Surinaamse auteur? Werken we in de literaire wereld genoeg samen met onze Nederlandstalige collega’s? Samen met de Taalunie en Literatuur Vlaanderen wil het Nederlands Letterenfonds de grenzen in het Nederlandse taalgebied vloeibaar maken. Daarom ondersteunen ze leesbevorderende en literaire projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise stimuleren tussen de verschillende delen van ons taalgebied.

Er is één keer per jaar een aanvraagmogelijkheid voor een subsidie in de regeling Literair Grensverkeer. Dit jaar is de deadline voor het indienen van je aanvraag 2 mei 2022. De looptijd van het project moet vallen binnen de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Projectkosten
  maandag 2 mei 2022
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenningen
lees meer