Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Vierjarige subsidies literaire organisaties 2025-2028

In de beleidsperiode 2025-2028 biedt het Nederlands Letterenfonds de mogelijkheid tot het aanvragen van een vierjarige organisatiesubsidie. Deze subsidie is bestemd voor vooraanstaande literaire organisaties die een bijdrage leveren aan de bevordering van hoogwaardige kwaliteit en de ontwikkeling van de literaire cultuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literaire manifestatie
  1 februari 2024
Lees meer

Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten

Het Letterenfonds beoogt met verlening van een subsidie voor een project op grond van deze regeling een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en diversiteit van het literaire landschap en bij een breed publiek belangstelling te wekken voor en kennis te vergroten van literatuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  19 januari 2024
24 juni 2024
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenningen
lees meer