Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Vierjarige subsidies literair-educatieve organisaties 2025-2028

In de beleidsperiode 2025-2028 introduceert het Nederlands Letterenfonds een vierjarige organisatiesubsidie voor literair-educatieve organisaties. Deze regeling biedt de mogelijkheid om subsidies ten opzichte van de huidige periode te verhogen, waarmee literair-educatieve organisaties hun ambities verder kunnen ontwikkelen, activiteiten kunnen uitbreiden en zo hun bereik en impact vergroten. Bovendien geeft de regeling ruimte voor nieuwe initiatieven.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
  1 februari 2024
Lees meer

Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten

Het Letterenfonds beoogt met verlening van een subsidie voor een project op grond van deze regeling een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en diversiteit van het literaire landschap en bij een breed publiek belangstelling te wekken voor en kennis te vergroten van literatuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  19 januari 2024
24 juni 2024
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenningen
lees meer