Subsidies

Schwob

Schwob is een website én een regeling voor (nog) onvertaalde literatuur uit alle windstreken. Met dit initiatief wil het Nederlands Letterenfonds de nieuwsgierigheid naar vertaalde literatuur verbreden en de kwaliteit en diversiteit van de literatuur in Nederlandse vertaling stimuleren.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  1 februari 2023
1 september 2023

Regeling voor uitgevers

Naast de website heeft het Nederlands Letterenfonds een subsidieregeling voor Nederlandse uitgevers die het gemakkelijker wil maken het financiële risico van de publicatie van een (nieuwe) literaire vertaling te dragen. Ieder jaar zijn er twee subsidierondes; het beschikbare budget per ronde is maximaal 37.500 euro. Daarbij zal voorrang worden gegeven aan vertalingen in het Nederlands uit die taalgebieden of landen waar géén instituut of fonds bestaat dat voorzieningen kent ter ondersteuning van de vertaalkosten van een boekuitgave. Over het algemeen gaan we ervan uit dat het boek oorspronkelijk tussen 1880 en 1980 is gepubliceerd.

Bij een aanvraag horen:

  • een motivatie met een goed uitgewerkt promotieplan
  • het calculatieformulier
  • een fragment van de tekst in het Nederlands of Engels en een exemplaar van het oorspronkelijk werk in boekvorm of, als dit niet mogelijk is, als gebonden uitdraai.

De subsidie bedraagt maximaal 7.000 euro. De vereiste minimumoplage is 1.000 exemplaren. Neem voor meer informatie over de aanvraagmogelijkheden en voorwaarden contact op met Schwob-hoofdredacteur Alexandra Koch (tel. 020 520 73 00, e-mail a.koch@letterenfonds.nl) of met Fleur van Koppen (f.van.koppen@letterenfonds.nl).

Ga naar aanvraagformulier

Website

De website www.schwob.nl introduceert vergeten klassiekers uit de twintigste eeuw bij lezers en uitgevers. Via essays, interviews of boekbesprekingen en via fragmentvertalingen worden regelmatig nieuwe titels uitgebreid voor het voetlicht gebracht. Naast vertaald en recent verschenen werk presenteert de website ook belangrijke literatuur die (nog) niet verkrijgbaar is in het Nederlands: de Schwob-tips. Bij deze introductie wordt ook informatie vermeld over bekroningen, buitenlandse fondsen en de rechten. Daarnaast brengt de website regelmatig literair nieuws uit vele windstreken, en worden Nederlandse vertalingen onder de aandacht gebracht die bijna verschijnen of verdwijnen. U kunt zich hier (blauwe vakje rechts op de pagina) opgeven voor de Schwob-nieuwsbrief.

Schwob.nl heeft de steun van vertalers in en uit het Nederlands, buitenlandse uitgevers en redacteuren, onderzoekers, lezers en critici. Zij zijn bereid hun kennis over deze essentiële literatuur te delen. Zonder dit enthousiasme van buitenaf - in de vorm van een permanente stroom van voorstellen, tips of adviezen, kan Schwob.nl niet bestaan. De redactie ziet voorstellen dan ook graag tegemoet, u kunt deze mailen naar schwob@letterenfonds.nl

Vier keer per jaar selecteren Nederlandse uitgeverijen in samenwerking met Schwob de vergeten klassiekers die recent zijn verschenen. Samen met honderd Nederlandse en Vlaamse boekhandels worden deze boeken gepresenteerd als Schwob-actie en in tientallen leesclubs per jaar besproken. Informatie over welke titels bij de selectie horen, welke boekhandels eraan deelnemen en wanneer er leesclubs plaatsvinden, vindt u op Schwob.nl.

Marcel Schwob

De naam van de website is ontleend aan de Franse schrijver, essayist en vertaler Marcel Schwob (1867-1905), die destijds grote bekendheid genoot. Hij onderhield contacten met een breed en divers palet aan auteurs, waaronder Paul Valéry, Oscar Wilde en Alfred Jarry, en gold als een erudiet kenner van de wereldliteratuur met een voorkeur voor het marginale of vreemde. Als vertaler introduceerde hij onder meer het werk van Robert Louis Stevenson in Frankrijk.

Formulieren en downloads

Alexandra Koch

Contact

Alexandra Koch

Teamcoördinator & programmamedewerker

[email protected]

Fleur van Koppen

Contact

Fleur van Koppen

Programmamedewerker

[email protected]