Romkje de Bildt

Romkje de Bildt

Directeur-bestuurder

directie

Romkje de Bildt is directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds.

Romkje de Bildt (1981) was sinds 2017 werkzaam als adviseur Geschiedenis en Letteren bij het Cultuurfonds. Daarnaast was ze secretaris van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs en vanaf het eerste uur betrokken bij de nieuwste Sleutelfigurenreeks, een serie literaire en historische biografie├źn. Eerder werkte ze onder andere als medewerker educatie bij de CPNB en als redacteur bij de Surinaamse krant de Ware Tijd. Ze studeerde Klassieke talen en Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.