Programma's

Erkenning als literair vertaler

accreditatieprocedure voor vertalers uit het Nederlands

Vertalers

Het Nederlands Letterenfonds hecht primair belang aan de kwaliteit van vertalingen: het succes van een boek in het buitenland is mede daarvan afhankelijk. Samen met Literatuur Vlaanderen beheren we een databank met geaccrediteerde literair vertalers uit het Nederlands in ruim veertig talen. De accreditatie houdt in dat hun vertaalwerk positief is beoordeeld door specialisten. Zo’n beoordeling kan twee aanleidingen hebben: een vertaalsubsidieaanvraag van een buitenlandse uitgeverij (Translation Grant) of een spontaan verzoek van de vertaler/vertaalster om beoordeeld te worden.

Beoordeling van uw werk in het kader van een vertaalsubsidieaanvraag

Is een buitenlandse uitgeverij van plan om met u samen te werken voor de uitgave van een vertaling van een Nederlandse auteur en is het Letterenfonds nog niet bekend met uw werk? Dan kan de uitgeverij een aanvraag indienen voor een vertaalsubsidie (Translation grant) en we zullen wellicht een proefvertaling opvragen, en die laten beoordelen — dat stelt ons in staat om een besluit te nemen omtrent de vertaalsubsidie, en om te evalueren of u in aanmerking komt voor accreditatie. Let op: alleen de buitenlandse uitgever kan een vertaalsubsidie aanvragen.

Beoordeling van uw werk in het kader van een spontane aanvraag

Er is daarnaast jaarlijks beperkte ruimte om spontane aanvragen (dus niet gerelateerd aan een geplande boekuitgave) voor accreditatie in behandeling te nemen. Hiervoor hanteren we een aantal voorwaarden.  

Voorwaarden voor het indienen van een spontane aanvraag

Het Letterenfonds ziet een proefvertaling als een proeve van bekwaamheid die men maar een paar keer kan afleggen: we hanteren een maximum van drie pogingen. Het is dus van belang om het moment van de proefvertaling weloverwogen te kiezen — om een spontane aanvraag in te dienen, moet u al een literaire vertaalopleiding (of andere relevante letterkundige opleiding) hebben afgerond én aantoonbaar (minstens) een van de volgende stappen hebben gezet in het kader van het opbouwen van een loopbaan als literair vertaler:

  • U heeft al een of meerdere gepubliceerde (literaire) vertalingen op uw naam (uitgegeven door een erkende uitgeverij of gepubliceerd in een literair tijdschrift);
  • U heeft een Ontwikkelingstraject van het Expertisecentrum Literair Vertalen gevolgd, of een van hun vertaalcursussen/workshops;
  • U heeft deelgenomen aan een vertaalworkshop georganiseerd/gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds. Denk o.a. aan de Vertaaldagen, The Chronicles/De Vertalersfabriek, het Nederlands-Engels mentoraatprogramma van de American Literary Translators Association (ALTA), workshops in het kader van een van onze campagnes.  

Criteria

Onze afweging maken we aan de hand van deze criteria:

  • Mate van behoefte aan vertalers in het desbetreffende taalgebied;
  • De vertaler is bij voorkeur een moedertaalspreker van de taal waarin wordt vertaald;
  • Affiniteit en ervaring met literair vertalen;
  • Eventuele voorgeschiedenis (eerdere beoordelingen).

De procedure

Als de aanvraag in behandeling wordt genomen, wordt er op basis van uw ervaring gekeken of u eerst een korte standaardtekst als proefopdracht vertaalt, ofwel direct in aanmerking komt voor het vertalen van een langer fragment (van ongeveer tien pagina’s) van een titel naar keuze (in het genre waarvoor u geaccrediteerd wil worden). Let op: u kunt niet voor meerdere genres tegelijkertijd aanvragen en de geselecteerde tekst moet van literaire kwaliteit zijn, en is nog niet verschenen in de doeltaal. Om een idee te krijgen van de literaire teksten waar het Letterenfonds zich op richt, kunt u een kijkje nemen in onze promotionele brochures. In de Vertalingendatabase kunt u zien of een titel al is/wordt vertaald in uw taal.

Deadlines

Spontane aanvragen worden twee keer per jaar geëvalueerd: na 15 oktober en na 15 april. Of we uw aanvraag in behandeling nemen, hoort u uiterlijk binnen vier tot zes weken na de genoemde data. Nadat we uw proefvertaling hebben ontvangen, kan het zes tot acht weken duren voordat u een beoordeling (of beoordelingen) ontvangt. Het is van belang om er rekening mee te houden dat we afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van externe adviseurs en dat de proefvertalingen gebonden aan de aanvraag van een uitgever altijd voorrang krijgen bij het beoordelen.  

Mochten de beoordeling(en) niet tot accreditatie leiden, dan kunt u na één jaar een nieuw onderbouwd verzoek tot beoordeling indienen, indien u kunt aantonen dat u sinds de laatste beoordeling stappen heeft gezet om uzelf te ontwikkelen als literair vertaler (denk aan de voorwaarden die hierboven zijn genoemd).  

Literatuur Vlaanderen of het Nederlands Letterenfonds?

In het geval van een Nederlandse auteur moet u zich richten tot het Nederlands Letterenfonds en voor een Vlaamse auteur tot Literatuur Vlaanderen. Als u in Nederland woont moet u zich richten tot het Letterenfonds, als u in België woont tot Literatuur Vlaanderen. Beide instellingen hanteren dezelfde Vertalerslijsten.

Aanmeldingsformulier

Camilla Pargentino

Contact

Camilla Pargentino

Subsidiespecialist

[email protected]