Jesse van Amelsvoort

Jesse van Amelsvoort

raad van advies

Jesse van Amelsvoort (1992) is docent moderne Europese letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en redacteur van Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur. Zijn onderzoek richt zich op de dialoog die kunst en literatuur aangaan met bredere maatschappelijke kwesties, waarbij hij in het bijzonder aandacht besteedt aan de klimaatcrisis en post- en dekoloniale stemmen.

In 2021 promoveerde hij op een proefschrift over hedendaagse minderheidsliteratuur in Europa en was als gastonderzoeker verbonden aan Stockholm Universitetet en het Recovering Voices programma van de Smithsonian Institution National Museum of Natural History te Washington, D.C. Van zijn hand verscheen bij uitgeverij Bornmeer Loft en lân. Gesprekken over Tsjêbbe Hettinga (2021).