Hans Bennis

Hans Bennis

raad van toezicht

Hans Bennis (1951) is neerlandicus en taalkundige. Hij is emeritus hoogleraar Taalvariatie bij Neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2017 tot 2020 was hij algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Daarvoor was hij ruim 18 jaar directeur van het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hans Bennis is voorzitter van het bestuur van de Stichting TalenTalenT en van het bestuur van de Stichting Taal naar Keuze. Daarnaast is hij sinds 1 september voorzitter van de Raad van Advies van het Instituut voor de Nederlandse Taal.