Hans Bennis

Hans Bennis

raad van toezicht

Hans Bennis (1951) is emeritus hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam, voorzitter van het bestuur van de Stichting TalenTalenT, het bestuur van de Stichting Taal naar Keuze en het bestuur van vereniging AmstellandKunst, voorzitter van de Raad van Advies van het Instituut voor de Nederlandse Taal, Lid Raad van toezicht van Stichting Bert Schierbeekfonds en Stichting Steunfonds Stimulering Nederlandse Literatuur.