nieuws

Nieuwe subsidie voor beginnende vertalers

20 februari 2023

Om het opbouwen van een literaire vertaalcarrière eenvoudiger te maken, introduceert het Nederlands Letterenfonds de startersbeurzen. Vertalers die aan hun eerste literaire vertaling in het Nederlands of Fries gaan werken, kunnen nu een startersbeurs aanvragen voor hun debuutvertaling. De hoogte van de beurs is gelijk aan het honorarium dat in het modelcontract met de uitgeverij is afgesproken en bedraagt maximaal € 5.000.

Door de substantiële uitbreiding met de startersbeurzen komt er een doorgaande lijn in de ondersteuning van afgestudeerde literair vertalers in Nederland. De belangrijkste pijlers zijn de individuele begeleidingstrajecten van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV), de auteurshonoraria van de gesubsidieerde literaire tijdschriften zoals De Gids, Filter, De Revisor, Terras en Tirade, en de starters- en ontwikkelbeurzen van het Nederlands Letterenfonds. Al deze middelen helpen om de deskundigheid te vergroten en de stap naar een eerste aanvraag voor een projectsubsidie te verkleinen.

Stappen in een vertaalcarrière en de ondersteuningsmogelijkheden

Ik heb een …

vertaalopleiding

vertaalopleiding + tijdschrift publicatie / niet literaire boekvertaling / opdracht festival

Modelcontract voor een eerste literaire vertaling

Modelcontract voor een tweede of volgende literaire vertaling

Ontwikkelingstraject ELV

X

X

Ontwikkelbeurs Letterenfonds

X

X

X

Mentoraat ELV

X

Startersbeurs Letterenfonds

X

Projectsubsidies Letterenfonds

X

N.B. een vertaler kan niet een mentoraat én een ontwikkelbeurs voor begeleiding bij hetzelfde boek aanvragen.

Subsidies voor literair vertalers

Vertalers kunnen dus voor hun eerste literaire vertaling met Modelcontract een startersbeurs aanvragen, waarmee het honorarium van de uitgever wordt verdubbeld (tot € 5.000). Met het resultaat en een tweede literaire vertaalopdracht, kan een eerste projectsubsidie worden aangevraagd.

Daarnaast is er voor zowel ervaren als beginnende vertalers de mogelijkheid om een ontwikkelbeurs van € 2.500 aan te vragen. Hiermee kunnen literair vertalers hun eigen ondernemerschap versterken via een opleiding of coaching. Bovendien kan de beurs door vertalers worden gebruikt om hun rol als ambassadeur voor een bepaald taalgebied uit te bouwen, bijvoorbeeld via een fragmentvertaling en leesrapport. Ook andere plannen die helpen om de professionaliteit als literair vertaler te vergroten, zoals bijvoorbeeld een studiereis of verblijf in een vertalershuis, kunnen worden voorgelegd. De nieuwe regeling Starters- en ontwikkelbeurzen voor literair vertalers is te vinden op de website van het Nederlands Letterenfonds onder Subsidies.

De nieuwe aanvraagmogelijkheid voor startersbeurzen is aanvullend. Het budget voor de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen in het Nederlands of Fries blijft ongewijzigd.

Meer informatie over de individuele begeleidingstrajecten, de mentoraten en ontwikkelingstrajecten, is te vinden op de website van het Expertisecentrum Literair Vertalen.

Lisa Thunnissen

Contact

Lisa Thunnissen

Subsidiespecialist

[email protected]