nieuws

Literaire en literair-educatieve activiteiten

Tweejarige subsidies 2023-2024

23 december 2022

Acht organisaties die bij het Letterenfonds een aanvraag voor een tweejarige subsidie indienden, hebben een positief besluit ontvangen. In totaal is € 942.000 toegekend voor de jaren 2023-2024. Onder de acht literaire festivals en literair-educatieve organisaties die subsidie ontvangen, is één nieuwe aanvrager, De Nieuwe Liefde. Twee aanvragen zijn afgewezen.

Het Letterenfonds introduceerde in 2017 (naast de incidentele en vierjarige subsidies) een regeling voor tweejarige subsidies voor literaire en literair-educatieve activiteiten om in het landschap van literaire festivals en literatuur-educatie het middenveld te versterken, de regiofunctie te verbeteren, en vernieuwing en dynamiek te stimuleren.

Er kunnen jaarlijkse subsidies van € 50.000 of € 60.000 (exclusief indexatie) worden verleend; daarnaast kan aan één organisatie in de hoogste categorie een toeslag van € 15.000 worden toegekend voor de belangrijke rol in de regio.

Voor de regeling tweejarige subsidies 2023-2024 was een budget beschikbaar van € 942.000 (incl. indexatie). Dat betekent ruimte voor de honorering van maximaal acht organisaties.

De aanvragen voor een subsidie voor twee jaar voor de literaire en literair-educatieve activiteiten van de volgende organisaties zijn gehonoreerd:

  • Brainwash: € 127.010
  • De Nieuwe Liefde: € 105.840
  • Explore the North Productiehuis: € 158.761
  • Poetry Circle Nowhere (professionele producties en talentontwikkeling): € 105.840
  • Read My World: € 127.010
  • Samenleving en Kunst: € 105.840
  • Tilt: € 105.840
  • Watershed: € 105.840

Aan Explore the North is een toeslag verleend voor de belangrijke regionale functie van deze organisatie voor de literaire infrastructuur in Noord-Nederland. De aanvragen van Boekids en Poëzieclub werden afgewezen.

Regionale spreiding

De organisaties zijn gevestigd in Amsterdam, Eindhoven, Leeuwarden en Tilburg. Bij alle aanvragers is er sprake van een landelijk bereik. Alle aanvragers ontvangen gemeentelijke subsidies (deels ook buiten de vestigingsplaats).

Covid

Alle aanvragen zijn beoordeeld op basis van de plannen die in oktober 2022 bij het Letterenfonds zijn ingediend. Bij de beoordeling van de plannen is coulance betracht als het gaat om de activiteiten, het publieksbereik en de inkomsten in 2021-2022; door de overheidsmaatregelen tijdens de coronapandemie konden veel manifestaties en activiteiten niet of slechts in zeer beperkte vorm plaatsvinden. De organisaties zijn inventief en creatief geweest in het vinden van andere vormen van publieksbereik, online, via podcast of door een festivalopzet met een routing voor kleinere groepen publiek. Juist ook voor talentontwikkelingstrajecten en literair-educatieve activiteiten waren de negatieve effecten aanzienlijk; deze trajecten zijn immers gediend bij directe interactie en begeleiding. Dit alles heeft, zo bleek uit de monitorgesprekken die de adviescommissie najaar 2021 met de organisaties voerde, veel energie en uithoudingsvermogen van de organisaties en het personeel gevraagd. De adviescommissie is onder de indruk van de veerkracht die de organisaties hebben getoond.

Een deel van de plannen en producties die in 2021-2022 niet konden worden uitgevoerd komt terug in de plannen voor de komende jaren.

Belangrijke schakels

Literaire festivals en literair-educatieve instellingen vormen een belangrijke schakel tussen schrijvers, vertalers en het lezers- en luisteraarspubliek. Ze bieden zowel gevestigde (internationale) namen als nieuw talent een podium, scheppen mogelijkheden voor vormexperimenten en samenwerkingen met andere kunstdisciplines, en brengen scholieren in contact met literatuur. Bij het bereiken van nieuwe publieksgroepen en het vergroten van de zichtbaarheid van auteurs en hun werk vervullen zij een essentiële rol. Ook op het gebied van talentontwikkeling, professionalisering en (inter)nationale uitwisseling hebben zij een belangrijke functie.

Eerstvolgende aanvraagronde

Najaar 2024 komt er weer een mogelijkheid om een tweejarige subsidie aan te vragen. De eerstvolgende deadline voor het aanvragen van een incidentele subsidie voor literaire of literair-educatieve activiteiten is maandag 23 januari 2023. De informatie over deze projectsubsidies vindt u op deze website onder Subsidies.

De eerdere toekenningen voor de vierjarige subsidies zijn te vinden in het Jaarverslag 2020 (op pagina 22 en 99). De toekenningen in de eerste ronde en de tweede ronde projectsubsidies voor literaire en literair-educatieve activiteiten van dit jaar staan op deze website onder Nieuws > Toekenningen.