nieuws

Open oproep

Residentie Jan van Eyck Academie 2023

28 november 2022

Vanaf mei 2023 is er plek voor een schrijver die drie maanden wil werken aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. De academie is op zoek naar schrijvers die (affiniteit hebben met) onderzoeksgericht werken en die bereid zijn hun werk open te stellen naar de groep. Schrijvers uit alle genres en met uiteenlopende benaderingen van literatuur kunnen zich aanmelden, maar de voorkeur gaat uit naar een schrijver met minimaal één boekpublicatie. Aanmelden kan tot en met vrijdag 16 december.

De plek

De Jan van Eyck Academie is een multidisciplinaire postacademie waar experiment, onderzoek en uitwisseling worden gestimuleerd. De academie biedt werkperiodes aan kunstenaars, ontwerpers —variërend van grafisch en mode tot food en social design—, curatoren en architecten van over de hele wereld. Deelnemers krijgen de tijd en ruimte om de eigen artistieke praktijk verder te ontwikkelen en worden daarnaast uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan, te luisteren en uit te wisselen. Diversiteit en meertaligheid staan hierin centraal. Een rijk programma van presentaties, workshops, studiobezoeken en gezamenlijke maaltijden zorgt voor verdieping en onderlinge verbinding.

Inhoudelijk zet de academie zich in om de rol en betekenis van kunst, vormgeving en andere creatieve praktijken te onderzoeken in relatie tot de klimaatcrisis, milieuverwoesting en de uitwerking hiervan op velerlei (sociaal-maatschappelijke, geopolitieke, culturele, economische) vlakken.

Het verblijf

De Jan van Eyck Academie biedt een eigen studio in de academie, een maandelijks honorarium van € 1000 en een kamer in een appartement dat met andere participanten wordt gedeeld*. Mocht de schrijver met een gezin willen komen, dan worden daar in overleg oplossingen voor gezocht, en wordt het honorarium aangepast.

Daarnaast is er budget voor tenminste één vertaling en ontvangt de schrijver een eenmalig productiebudget van € 500 waarmee bijvoorbeeld gewerkt kan worden in de werkplaatsen. Het is de bedoeling dat de schrijver aan een eigen project werkt, maar zich ook openstelt voor uitwisseling met de groep internationale deelnemers. Een presentatie aan de andere kunstenaars vormt een vast onderdeel van het verblijf. Bij de residentie hoort ook een interview, dat wordt opgenomen en deel uitmaakt van de podcastserie Het Schrijversgesprek.
*Natuurlijk kan er ook voor worden gekozen om met eigen middelen een zelfstandige woonruimte te zoeken.

Voor wie

De residentie staat open voor onderzoeksgerichte schrijvers, waarbij het onderzoek als bodem dient voor het te schrijven werk, tot uiting kan komen in de vorm of deel is van de inhoudelijke schrijfpraktijk. Daarnaast worden schrijvers verwelkomd die het materiaal waarmee ze werken kritisch bevragen of die werken met meertaligheid, schrijvers die de grenzen tussen genres verkennen of schrijvers die thematisch passen bij de inhoudelijke lijn van de Jan van Eyck Academie.

Om in aanmerking te komen voor deze residentie is een goed voorstel, dat past bij de Jan van Eyck Academie, het belangrijkste. De Open Call is voor schrijvers vanaf 25 jaar, op verschillende momenten in hun carrière, uit alle genres, en met veelvormige benaderingen van literatuur en literair werk. De voorkeur gaat uit naar auteurs die minimaal één boekpublicatie op hun naam hebben. Bij de selectie wordt prioriteit gegeven aan schrijvers voor wie het verblijf aan de Jan van Eyck een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de artistieke en professionele ontwikkeling.

Belangstellenden kunnen tot en met vrijdag 16 december een voorstel indienen bij het Letterenfonds, ter attentie van Raoul Markaban, r.markaban@letterenfonds.nl. Voor meer informatie over de residentie en de voorwaarden kun je contact met hem opnemen.
 

NB. Vanaf het najaar van 2023 verandert de opzet van het schrijversprogramma bij de Jan van Eyck Academie. De residentieperiode valt vanaf dan samen met die van de andere kunstenaars op de academie en zal zes maanden duren. Daarnaast zullen de ingangseisen anders zijn, het is dan geen vereiste om minimaal één boekpublicatie op je naam te hebben. Behalve het inhoudelijke voorstel moet dan middels een CV en eventuele bijlagen aantoonbaar worden gemaakt dat je al een poosje werkzaam bent in het veld. Dit kan door het vermelden van eerdere publicaties, zichtbaarheid op podia, online platforms of belangrijke samenwerkingen.

Een open oproep voor deze residentieperiode van zes maanden volgt begin 2023.

Raoul Markaban

Contact

Raoul Markaban

Subsidiespecialist

[email protected]