nieuws

Ronde 2022

Toekenningen Schrijverslevens, biografieregeling

17 november 2022

Er werden dit jaar in het kader van de Schrijversleven, biografieregeling acht aanvragen ingediend voor biografieprojecten. Eén aanvraag moest om formele redenen worden afgewezen. Zeven aanvragen konden in behandeling worden genomen en werden voorgelegd aan de adviescommissie biografie.

De volgende vier projecten ontvangen een subsidie:

  • Yra van Dijk en Judit Gera voor het schrijven van een biografie van Marga Minco (te verschijnen bij Prometheus in 2026);
  • Erik Jan Harmens voor een biografie van Menno Wigman (Prometheus, 2025);
  • Nico Keuning voor een biografie van Belcampo (Querido, 2024);
  • Merel Leeman voor een biografie van Anna Blaman (Atlas Contact, 2026)

Schrijversleven, biografieregeling

Schrijversbiografieën bieden zicht op het kunstenaarschap van schrijvers, dragen bij aan de literatuurgeschiedenis en vergroten de zichtbaarheid van de literatuur in het algemeen. Het schrijven van een biografie vereist een grote tijdsinvestering van biografen. De biografieregeling van het Nederlands Letterenfonds beoogt de totstandkoming van goed schreven literair-historische biografieën te stimuleren. De eerstvolgende aanvraagronde is in 2023, inleverdatum 1 september.

Meer informatie over de biografieregeling is hier te lezen.