Claudia Zuidema

Claudia Zuidema

raad van toezicht

Directeur-uitgever deLex en deLex Media, Amsterdam en oprichter van de Mr. S.K. Martens Academie. Interimmanagement en consultancy in uitgeverijbranche. Lid Bestuur Stichting Female Intellectual Property Experts, lid Media Consulting Group, lid Raad van Toezicht van Stichting Bert Schierbeekfonds en Stichting Steunfonds Stimulering Nederlandse Literatuur.