Claudia Zuidema

Claudia Zuidema

raad van toezicht

Claudia Zuidema is directeur-uitgever deLex BV en directeur deLex Media en Management BV, Amsterdam. Ze is oprichter van de Mr. S.K. Martens Academie. Interimmanagement en consultancy in uitgeverijbranche. Lid bestuur (secretaris) Stichting Female Intellectual Property Experts, lid Raad van toezicht van Stichting Bert Schierbeekfonds en Stichting Steunfonds Stimulering Nederlandse Literatuur.