Alexandra Koch

Alexandra Koch

Team coordinator & Programme officer

vertaalde literatuur

Modern Classics specialist (Schwob programme)

Alexandra Koch is editor of schwob.nl.