Subsidies

Translation Grants

Subsidie voor buitenlandse uitgevers voor de vertaling van een Nederlands literair werk

Een buitenlandse uitgever kan financiële ondersteuning aanvragen voor de uitgave van de vertaling van een Nederlands werk van fictie, non-fictie, poëzie, graphic novel of kinderboek. Deze subsidie heeft tot doel een buitenlandse uitgever te stimuleren Nederlandse literatuur in vertaling uit te geven.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Vertaalkosten
  Doorlopend

Een van de aandachtspunten van het Nederlands Letterenfonds is de kwaliteit van de vertaling. Als het fonds de vertaler nog niet kent, zal er een fragmentvertaling worden opgevraagd zodat het werk van de vertaler beoordeeld kan worden. Subsidie is alleen mogelijk voor vertalingen van hoge kwaliteit.

Voorwaarden

Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie:

 • Het oorspronkelijke, Nederlandstalige, werk van de Nederlandse auteur/illustrator moet zijn verschenen bij een erkende Nederlandse of Vlaamse uitgeverij.
 • De vertaling moet verschijnen bij een buitenlandse uitgeverij die kan zorgen voor een goede distributie en promotie van het boek in zijn/haar land.
 • Er moet een contract zijn tussen de Nederlandse en de buitenlandse uitgeverij waarin afspraken zijn gemaakt over de exploitatie van de vertaalrechten, tenzij het werk zich in het publiek domein bevindt.
 • Er moet een contract zijn tussen de buitenlandse uitgeverij en de vertaler van het werk.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van een aantal factoren:

 • De standaard vertaalsubsidie is maximaal 70% van het vertaalhonorarium, op basis van het gangbare tarief voor vertalers in het betreffende land.
 • Het maximale vertaaltarief bedraagt 10 eurocent per woord.
 • Een werk dat gerekend wordt tot de klassieken van de Nederlandse literatuur kan een vertaalsubsidie van 100% ontvangen.
 • Voor de vertaling van poëzie geldt een vertaaltarief van 2,50 euro per regel. Tevens kan voor poëzie een aanvullende subsidie worden verleend, tot een maximum van 1400 euro.
 • Voor de uitgave van geïllustreerde literatuur (kinder- en jeugdboeken en graphic novels) van bijzondere kwaliteit wordt, naast een bijdrage in de vertaalkosten, een deel van de overige kosten vergoed, tot een maximum van 2800 euro.
 • Voor literaire tijdschriften en exclusief digitale publicaties zijn eveneens vertaalsubsidies mogelijk.
 • Het maximum bedrag is 10.000 euro.

Een buitenlandse uitgever kan maximaal vier aanvragen voor werken van één auteur of illustrator indienen. Voor het vierde boek geldt standaard een subsidie van 50% van de vertaalkosten.

De subsidieaanvraag dient digitaal te worden gedaan via het online aanvraagformulier. Na indienen van de aanvraag ontvangt u een bevestigingsmail. De gevraagde documenten kunt u bij uw antwoord op deze mail voegen. Het fonds zorgt dat u uiterlijk binnen 12 weken een subsidie besluit ontvangt. Het subsidiebedrag wordt overgemaakt na ontvangst van bewijsexemplaren waarin vermelding wordt gemaakt van de steun van het Nederlands Letterenfonds (met logo).

Een vertaler die in Nederland woont kan een aanvulling op het honorarium van de buitenlandse uitgever aanvragen, tot een maximum van 7 eurocent per woord. Deze aanvulling is afhankelijk van de kwaliteit van de vertaling.

Er zijn zeven subsidievergaderingen in 2023. De deadlines waarop de aanvragen binnen moeten zijn zijn: 4 februari, 18 maart, 29 april, 17 juni, 2 september, 21 oktober en 25 november.

Aanvraagformulieren

Jane Dinmohamed

Contact

Jane Dinmohamed

Bureaumedewerker

[email protected]