nieuws

Open oproep

Writer in Residence - NIAS 2023-2024

17 januari 2023

Het Nederlands Letterenfonds en het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) nodigen uitgevers en anderen uit om voordrachten te doen voor de positie van writer in residence aan het NIAS in Amsterdam in het academisch jaar 2023-2024. Het betreft een prestigieuze positie voor een Nederlandstalige schrijver die werkt aan een project dat concreet baat heeft bij de academische setting van het NIAS. Voordrachten kunnen tot woensdag 15 maart 2022 worden ingediend.

Het writer-in-residence-programma is een gezamenlijk initiatief van het NIAS en het Nederlands Letterenfonds. De residentieperiode start tegelijk met het academisch jaar, en loopt van september 2023 tot en met januari 2024. Mocht de mogelijkheid voor fysieke bijeenkomsten nog beperkt zijn, dan wordt een online programma georganiseerd.

Kandidaatprofiel

Er is een voorkeur voor Nederlandstalige schrijvers die hun literaire kwaliteit hebben bewezen, die aan het NIAS aan een project willen werken dat gezien de schrijfwerkzaamheden niet meer in de beginfase verkeert, die in hun sollicitatie goed kunnen uitleggen waarom hun werk zou kunnen profiteren van een NIAS-verblijf en die zich makkelijk kunnen uitdrukken in de Engelse taal, de lingua franca op het NIAS. Om de interactie tussen literatuur en wetenschap te stimuleren, wordt verwacht dat de Letterenfonds-fellow participeert in de wekelijkse seminars en andere activiteiten die intellectuele uitwisseling bevorderen. De Letterenfonds-fellow krijgt aan het NIAS de beschikking over een werkkamer en andere (onderzoeks-)faciliteiten. Er wordt een beurs van 2.500 euro per maand beschikbaar gesteld. Het Letterenfonds en het NIAS financieren de residentie gezamenlijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over de positie kunt u contact opnemen met Fleur van Koppen. Tot woensdag 15 maart 2023 kunnen voordrachten en/of directe sollicitaties per mail aan haar worden gericht. De voordracht dient vergezeld te gaan van een projectvoorstel, een motivatie, een oeuvre-overzicht, cv en de meest recente publicatie van de schrijver.

Er is jaarlijks ruimte voor één writer in residence. De selectie vindt plaats op basis van de voordrachten, en in het bijzonder de projectvoorstellen en de mate waarin deze aansluiten op de onderzoeksgroep.

Links

Eva Prakken

Contact

Eva Prakken

Programmamedewerker

[email protected]