home

Ontwikkelingsbeurzen voor beginnende literair vertalers

1 augustus 2018

Het Expertisecentrum Literair Vertalen verstrekt, samen met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren, ontwikkelingsbeurzen aan getalenteerde beginnende vertalers. De eerstvolgende aanvraagdatum is 1 september 2018.

Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

2018/2

30 juli 2018

In de tweede ronde Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk , de aanvraagronde voor de zogeheten ‘starters’, zijn 45 aanvragen van 44 auteurs in behandeling genomen. In totaal konden 20 aanvragen van 20 auteurs worden gehonoreerd; de verleende bedragen variëren van € 10.400 tot € 20.800 per project. Daarmee is het totaal beschikbare budget van € 270.400 besteed.

Lees meer
Kinderboekenambassade geopend
Symposium Poëzie in de klas
Aanbod voor leesclubs
Phares du Nord
Schwob
Lees je beter

Uitgelicht

Bibi Dumon Tak

Het koeienparadijs

( 2017)

They’re lucky cows, the 46 creatures at De Leemweg, a retirement home for cattle.…

Lees meer

Ivo van Vulpen

De melodie van de natuur

(Atlas Contact, 2018)

Ivo van Vulpen, a particle physicist who was involved in the discovery of the Higgs…

Lees meer

Martin Michael Driessen

De pelikaan

(G.A. van Oorschot, 2017)

Former opera and theatre director Martin Michael Driessen’s sixth book is a comedy of…

Lees meer

Blog

Waar alle wegen ophouden

Sana Valiulina

11 augustus 2018

Hoe arriveerde mijn vader tweeënzeventig jaar geleden in het plaatsje dat we straks binnenrijden? Per boot, per smal spoor? Het eerste lijkt waarschijnlijker. Want Nyrob, de nederzetting waar in 1601 Michail Romanov – een oom van de eerste Russische tsaar van het huis Romanov én een concurrent van diens opvolger Boris Goedoenov – in een kuil van honger en ontberingen de martelaarsdood is gestorven, ligt aan de rivier Kolva die weer met talloze andere riviertjes is verweven in deze barre streek driehonderd kilometer onder de poolcirkel. Maar zeker weten doe ik het niet. Dat heeft mijn vader me nooit verteld.

Lees meer

Nieuwsbrief

U kunt zich hieronder abonneren op onze nieuwsbrief.